ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI HEJNÉHO METODOU NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: Plynulý přechod z předškolní do školní matematiky
Zaměření: Plynulý přechod z předškolní do školní matematiky
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Hodinová dotace: 8 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

14. 11. 2020, 09:00 - 16:15
ZŠ Ostrava - Hrabová, Paskovská 46, 720 00 Ostrava - Hrabová
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

2 400 Kč

Přihlašovat se můžete do 23. 10. 2020 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 32834/2018-1-895


Garant: RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.

Zaměření: Plynulý přechod z předškolní do školní matematiky
Dílny: Rozvoj prostorových představ, Rozvoj číselných představ, Zápis do předškolního vzdělávání - předmatematická část

Dobré porozumění matematickým pojmům, vztahům mezi nimi v Hejného metodě zajišťuje značné a velice pestré množství různých prostředí. Účastníci se aktivně seznámí s možnostmi budování mentálních schémat matematických objektů na 1. stupni ZŠ, a to prostřednictvím práce ve vybraných didaktických prostředích.  Seminář bude členěn do několika etap:

A.   Aktivní seznámení účastníků s vybraným mentálním schématem a nabídka vybraných prostředí pro jeho budování, která učitel může aplikovat ve své třídě. Metodologie a organizace práce třídy.  

B.   Gradace úloh ve vybraných prostředích podle obtížnosti, řešení úloh různé úrovně. Tvorba úloh snadných i náročnějších. Rozvoj schopnosti vzájemně propojit poznatky v rámci jednotlivých prostředí i z různých prostředí a zkvalitnit porozumění budovaných pojmů a vztahů. Tvorba úloh vhodných pro individualizaci výuky. Různé žákovské řešitelské strategie.

C.   Shrnující didaktický pohled na vybraná prostředí na 1. stupni ZŠ – souhrn znalostí, schopností a dovedností žáků, které řešením úloh v daných prostředích žáci rozvíjí a budují. Přesah prostředí na 2. stupeň ZŠ.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 2400 Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.