ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI HEJNÉHO METODOU NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: Budování porozumění číslům a číselným operacím u žáků 1.-3.ročníku ZŠ. Od hry a dramatizace k počítání s porozuměním

Zaměření: Budování porozumění číslům a číselným operacím u žáků 1.-3.ročníku ZŠ. Od hry a dramatizace k počítání s porozuměním

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Hodinová dotace: 8 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

17. 10. 2020, 09:00 - 16:15
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Jitka Vokšická
Gábina Hlavatá
doc. RNDr. Darina Jirotková Ph.D.

CENA PRO JEDNOTLIVCE

2 400 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 32834/2018-1-895


Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Zaměření: Budování porozumění číslům a číselným operacím u žáků 1.-3.ročníku ZŠ. Od hry a dramatizace k počítání s porozuměním
Dílny: Budování představ žáků o čísle v sémantických prostředích (Krokování, Vláčky, Autobus, Děda Lesoň).
Budování představ žáků o čísle a číselných operacích (sčítání a odčítání) prostřednictvím práce ve strukturálních prostředích (Pavučiny, Hadi, Stovková tabulka, Sousedé, Sčítací trojúhelníky, … ).

Doporučeno pro: Učitele 1.-3. ročníku, kteří již základy o prostředích znají, ale chtějí si ujasnit, jak spolu prostředí souvisí a co které prostředí přináší pro porozumění číslům a operacím. Seminář je vhodný i pro učitele 4. a 5. roč., kteří si chtějí ujasnit, s jakými znalostmi u dětí mohou počítat.

Dobré porozumění matematickým pojmům, vztahům mezi nimi v Hejného metodě zajišťuje značné a velice pestré množství různých prostředí. Účastníci se aktivně seznámí s několika vybranými výukovými prostředími tak, jak jsou koncipovány v průběhu 1.- 5. ročníku se zaměřením na rozvoj matematické gramotnosti.  Seminář bude členěn do několika etap:

A. Aktivní seznámení účastníků s vybraným výukovým prostředím způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce třídy. Didaktické cíle první etapy práce s prostředím.

B. Gradace úloh vybraného prostředí podle obtížnosti, řešení úloh různé úrovně. Tvorba úloh snadných i náročnějších. Didaktické cíle druhé etapy: rozvoj schopnosti vzájemně propojit poznatky v rámci jednoho prostředí i z různých prostředí a zkvalitnit porozumění budovaných pojmů a vztahů. Tvorba úloh vhodných pro individualizaci výuky. Různé žákovské řešitelské strategie.

C. Shrnující didaktický pohled na vybrané prostředí na 1. stupni ZŠ – souhrn znalostí, schopností a dovedností žáků, které řešením úloh v daném prostředí žáci rozvíjí a budují. Přesah daného prostředí na 2. stupeň ZŠ – matematické pojmy a vztahy a jejich propedeutika.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 2400 Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.