LETNÍ ŠKOLA BRNO: 1. STUPEŇ - ZAMĚŘENÍ NA 1. ROČNÍK ZŠ

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

10. 7. 2023, 09:00 - 17:30
11. 7. 2023, 09:00 - 17:30
12. 7. 2023, 09:00 - 17:30
13. 7. 2023, 09:00 - 17:30
14. 7. 2023, 09:00 - 12:00
ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, 621 00 Brno - Řečkovice
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu: 1 x oběd a 2 x Coffee Break)
 

I. stupeň ZŠ, zaměření na 1. ročník:

Program je vhodný především pro učitele, kteří budou v příštím školním roce vyučovat matematiku Hejného metodou v 1. ročníku základní školy. Vhodný je i pro asistenty žáků a pedagogů v 1. ročníku, ale i pro každého, kdo se chce seznámit s prostředími a didaktickými postupy typickými pro Hejného metodu v počátcích školního vzdělávání.
A co nás čeká? Seznámíme se podrobně s klíčovými prostředími, která zakládají matematické poznatky v 1. ročníku, a s jejich mírným přesahem do 2. ročníku. Poznáme, jak lze se žáky ve třídě jednotlivá prostředí zavést, a odhalíme, jaké jsou jejich cíle, naučíme se pracovat s gradovanými sériemi úloh a pokusíme se o jejich tvorbu. V průběhu všech dílen prožijeme principy výuky matematiky Hejného metodou, vyzkoušíme si různé reflektivní techniky vhodné do hodin matematiky. Vždy bude prostor pro diskusi o našich problémech. Seznámíme se s dosud vydanými pracovními učebnicemi pro 1. ročník společnosti H-mat, o.p.s., i s vhodnými pomůckami.
Názvy dílen:
Povinné dílny: VOBS - úvod + principy + rytmus, Krychlové stavby, Krokování, Schody, Autobus, Vláčky, Parkety, Hadi, Skládání z papíru, Dětský park, Finanční gramotnost, Formativní hodnocení, Práce s daty, Dřívka a brněnská architektura, Singapurské úlohy v outdooru, Početní algoritmy v HM.
 
Změna programu vyhrazena.

 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.