LETNÍ ŠKOLA BRNO: 1. STUPEŇ ZŠ - MÍRNĚ POKROČILÍ BEZ ZAMĚŘENÍ NA ROČNÍKY

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

10. 7. 2023, 09:00 - 17:30
11. 7. 2023, 09:00 - 17:30
12. 7. 2023, 09:00 - 17:30
13. 7. 2023, 09:00 - 17:30
14. 7. 2023, 09:00 - 12:00
ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, 621 00 Brno - Řečkovice
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 800 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 3. 7. 2023 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu: 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

I. stupeň ZŠ, mírně pokročilí bez zaměření na ročníky:

Program je vhodný pro účastníky, kteří mají dílčí zkušenosti s Hejného metodou, účastnili se alespoň jedné letní školy nebo odpovídajícího množství samostatných seminářů. Aktivně pracují s žáky Hejného metodou nejméně dva roky, znají základy jednotlivých klíčových prostředí z různých ročníků.
Program je zaměřen na filozofii Hejného metody bez ohledu na to, ve kterém ročníku účastník aktuálně učí nebo bude učit. Část dílen bude zaměřena na hlubší vhled z pohledu matematického obsahu, druhá část bude zaměřena na tzv. „měkké“ dovednosti učitele. V jednotlivých dílnách bude možnost seznámit se s gradovanými úlohami a zároveň si vyzkoušet dovednosti klíčové při práci se třídou, vyzkoušíme si různé reflektivní techniky vhodné do hodin matematiky. Nabídneme účastníkům hlubší vhled do toho, jak prostřednictvím matematiky přemýšlíme o dítěti a posouváme ho nejen v matematických znalostech, dovednostech a schopnostech, ale i v měkkých dovednostech (komunikace s vrstevníky, práce s chybou, rozvoj sebedůvěry,  sebereflexe a sebepojetí, kreativita).
Názvy dílen:
Povinné dílny: VOBS/OSR v HM, Rovnice v různých prostředích (krokování, myšlené číslo, obálky, vláčky, děda Lesoň, hadi a dvojhadi), Rovinné útvary a jejich vlastnosti (Tangramy a čtverečkovaný papír), Písemné algoritmy (násobení a dělení), Zlomky (ciferník, koláč, tyč, čokoláda), Dělitelnost, Operace se zápornými čísly (krokování, schody, Armida), Desetinná a racionální čísla, Manipulativní geometrie, Finanční gramotnost, Formativní hodnocení, Dřívka a brněnská architektura, Singapurské úlohy v outdooru, Práce s daty, Příprava na hodinu a práce s cíli, Diagnostika žáka a individualizace výuky.
 
Změna programu vyhrazena.


 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.