LETNÍ ŠKOLA BRNO: 1. STUPEŇ ZŠ - MÍRNĚ POKROČILÍ BEZ ZAMĚŘENÍ NA ROČNÍKY

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

10. 7. 2023, 09:00 - 17:30
11. 7. 2023, 09:00 - 17:30
12. 7. 2023, 09:00 - 17:30
13. 7. 2023, 09:00 - 17:30
14. 7. 2023, 09:00 - 12:00
ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, 621 00 Brno - Řečkovice
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Gabriela Hlavatá
Mgr. Jarka Kloboučková
Mgr. Marta Kuchaříková
Mgr. Jana Peřinová
Mgr. Lenka Rybová
Mgr. Magdalena Málková
Mgr. Bc. Lenka Novotná
Romana Romová
Bc. et Bc. Dana Adedokun
Mgr. Dagmar Vondráčková
Mgr. Lenka Mácková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu: 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

I. stupeň ZŠ, mírně pokročilí bez zaměření na ročníky:

Program je vhodný pro účastníky, kteří mají dílčí zkušenosti s Hejného metodou, účastnili se alespoň jedné letní školy nebo odpovídajícího množství samostatných seminářů. Aktivně pracují s žáky Hejného metodou nejméně dva roky, znají základy jednotlivých klíčových prostředí z různých ročníků.
Program je zaměřen na filozofii Hejného metody bez ohledu na to, ve kterém ročníku účastník aktuálně učí nebo bude učit. Část dílen bude zaměřena na hlubší vhled z pohledu matematického obsahu, druhá část bude zaměřena na tzv. „měkké“ dovednosti učitele. V jednotlivých dílnách bude možnost seznámit se s gradovanými úlohami a zároveň si vyzkoušet dovednosti klíčové při práci se třídou, vyzkoušíme si různé reflektivní techniky vhodné do hodin matematiky. Nabídneme účastníkům hlubší vhled do toho, jak prostřednictvím matematiky přemýšlíme o dítěti a posouváme ho nejen v matematických znalostech, dovednostech a schopnostech, ale i v měkkých dovednostech (komunikace s vrstevníky, práce s chybou, rozvoj sebedůvěry,  sebereflexe a sebepojetí, kreativita).
Názvy dílen:
Povinné dílny: VOBS/OSR v HM, Rovnice v různých prostředích (krokování, myšlené číslo, obálky, vláčky, děda Lesoň, hadi a dvojhadi), Rovinné útvary a jejich vlastnosti (Tangramy a čtverečkovaný papír), Písemné algoritmy (násobení a dělení), Zlomky (ciferník, koláč, tyč, čokoláda), Dělitelnost, Operace se zápornými čísly (krokování, schody, Armida), Desetinná a racionální čísla, Manipulativní geometrie, Finanční gramotnost, Formativní hodnocení, Dřívka a brněnská architektura, Singapurské úlohy v outdooru, Práce s daty, Příprava na hodinu a práce s cíli, Diagnostika žáka a individualizace výuky.
 
Změna programu vyhrazena.


 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.