LETNÍ ŠKOLA LUNA I: 1. STUPEŇ ZŠ - POKROČILÍ 4. - 5. ROČNÍK

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

31. 7. 2023, 09:00 - 18:00
1. 8. 2023, 09:00 - 18:00
2. 8. 2023, 09:00 - 18:00
3. 8. 2023, 09:00 - 18:00
4. 8. 2023, 09:00 - 14:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

9 800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Mgr. Magdalena Málková

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Pobytová LŠ = cena je včetně ubytování a stravy (plná penze)

1. stupeň - pokročilí 4. – 5. ročník
Pokročilí účastníci tohoto pětidenního kurzu si prakticky vyzkouší principy a zásady Hejného metody a získají znalosti a dovednosti dostatečné k tomu, aby mohli vyučovat matematiku v 4. a 5. ročníku ZŠ. Součástí programu pro pokročilé budou průřezové dílny, u kterých se očekává, že účastníci základní prostředí Hejného metody znají a mohou na ně navazovat v tématech jako izomorfismus, zobecňování apod.

V programu jsou zastoupené i didaktické dílny s tématy jako organizace hodiny, příprava gradovaných testů, osobnostně sociální rozvoj nebo příprava na přijímací zkoušky a další stupně vzdělávání.

V rámci letní školy proběhne i jedno odpoledne venku, kde si účastníci napříč zaměření vyzkouší, jak je možné realizovat aktivity a činnosti z jednotlivých prostředí venku. Tradičně bude pro účastníky připraven i večerní program ve formě volitelných dílen, kde budete mít možnost zvolit si z pestré nabídky dílny a to opět napříč stupni a zaměření.


Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování je zahrnuto v ceně
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.