LETNÍ ŠKOLA PRAHA: 1. STUPEŇ ZŠ - ZAČÁTEČNÍCI 1. - 3. ROČNÍK

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

21. 8. 2023, 09:00 - 18:30
22. 8. 2023, 09:00 - 18:30
23. 8. 2023, 09:00 - 18:30
24. 8. 2023, 09:00 - 18:30
25. 8. 2023, 09:00 - 12:00
Praha
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 800 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 7. 8. 2023 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: RNDr. Dagmar Môťovská

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu: 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

1. stupeň ZŠ - začátečníci 1. - 3. ročník:
Program je vhodný pro učitele 1. - 3.  ročníku ZŠ, kteří nemají s Hejného metodou zatím žádné, nebo jen minimální zkušenosti. Program je vhodný také pro asistenty žáků a pedagogů v 1. - 3. ročníku, ale i pro každého, kdo se chce seznámit s prostředími a didaktickými postupy typickými pro Hejného metodu v 1. - 3. ročníku základní školy.

Tématy jsou především východiska Hejného metody, principy výuky, koncepce učebnic a změna role učitele. Prakticky se seznámíme s klíčovými matematickými prostředími, která rozvíjejí tvořivost a intelekt žáka. Budeme se učit pracovat s gradovanými sériemi úloh, i s vhodnými pomůckami. Vše bude ilustrováno konkrétními příklady z pracovních učebnic H-mat, o.p.s. a bude zde i prostor pro diskuzi.
Povinné dílny: VOBS - úvod + principy + dřívka, Krokování, Schody, Krychlové stavby, Dětský park, Sítě krychle, Hadi a Pavučiny, Práce s daty, Autobus, Vláčky, Zvířátka dědy Lesoně, Geoboard a Mříž, Finanční gramotnost, Formativní hodnocení, Násobení v HM, Práce s učebnicí.

Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.