LETNÍ ŠKOLA PRAHA: 1. STUPEŇ ZŠ - MÍRNĚ POKROČILÍ 3. - 5. ROČNÍK

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

21. 8. 2023, 09:00 - 18:30
22. 8. 2023, 09:00 - 18:30
23. 8. 2023, 09:00 - 18:30
24. 8. 2023, 09:00 - 18:30
25. 8. 2023, 09:00 - 12:00
ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, 150 00 Praha 5
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: RNDr. Dagmar Môťovská

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu: 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

1. stupeň ZŠ - mírně pokročilí 3. - 5. ročník:
Program je vhodný pro učitele 3.-5. ročníku ZŠ, kteří mají dílčí zkušenosti s Hejného metodou, účastnili se alespoň jedné letní školy nebo odpovídajícího množství samostatných seminářů. Aktivně pracují s žáky Hejného metodou, znají základy jednotlivých klíčových prostředí z prvního stupně.

Program je zaměřen na filozofii Hejného metody, na hlubší vhled z pohledu matematického obsahu a na tzv. „měkké“ dovednosti žáka i učitele (komunikace s vrstevníky, práce s chybou, rozvoj sebedůvěry,  sebereflexe a sebepojetí, kreativita). Navážeme na dosavadní zkušenosti, rozšíříme jednotlivá prostředí o další úroveň, seznámíme se s jejich cíli, s gradovanými úlohami (pokusíme se i o jejich tvorbu), vyzkoušíme si různé reflektivní techniky vhodné do hodin matematiky. Vše bude ilustrováno konkrétními příklady z pracovních učebnic H-mat o.p.s. spolu s vhodnými pomůckami, a bude zde i prostor pro diskuzi.

Povinné dílny: VOBS + úvod + principy + OSR, Mříž a Obvod/obsah, Šipkové grafy, Zlomky, Rovnice, Kombinatorika, Rodina, Alegbrogramy a Kameny, Abaku, Stovková tabulka, Armida, Obdélníkové čísla a dělitelnost, Krokování a Schody, Ciferníková geometrie a geoboard, Finanční gramotnost, Formativní hodnocení, Práce s daty.

Změna programu vyhrazena.
 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.