LETNÍ ŠKOLA PRAHA: 1. STUPEŇ ZŠ - POKROČILÍ

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

21. 8. 2023, 09:00 - 18:30
22. 8. 2023, 09:00 - 18:30
23. 8. 2023, 09:00 - 18:30
24. 8. 2023, 09:00 - 18:30
25. 8. 2023, 09:00 - 12:00
ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, 150 00 Praha 5
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: RNDr. Dagmar Môťovská

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu: 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

1. stupeň ZŠ - pokročilí:
Program je vhodný pro učitele 1. stupně ZŠ, kteří mají víceleté zkušenosti s Hejného metodou, opakovaně se účastnili letních škol nebo seminářů. Aktivně pracují s žáky Hejného metodou, mají proučené všechny nebo téměř všechny ročníky. Znají základy práce v jednotlivých prostředích z prvního stupně, chtějí si své znalosti ještě obohatit a sdílet zkušenosti na hlubší úrovni.

Program je zaměřen na filozofii Hejného metody, na hlubší vhled z pohledu matematického obsahu a na tzv. „měkké“ dovednosti žáka i učitele (komunikace s vrstevníky, práce s chybou, rozvoj sebedůvěry,  sebereflexe a sebepojetí, kreativita, práce s cíli). Navážeme na dosavadní zkušenosti, budeme se věnovat nejen klíčovým prostředím a tématům, ale i těm, které jsou zdánlivě „na okraji“ nebo jsou doplňkové, ale také mají své kouzlo. Podělíme se o své zkušenosti, názory, osvědčené postupy i chybné kroky na naší cestě s HM.

Povinné dílny: VOBS/OSR v HM, Rovnice v různých prostředích (krokování, myšlené číslo, obálky, vláčky, děda Lesoň, hadi a dvojhadi), Rovinné útvary a jejich vlastnosti (Tangramy a čtverečkovaný papír), Písemné algoritmy (násobení a dělení), Zlomky (ciferník, koláč, tyč, čokoláda), Dělitelnost, Záporná čísla (krokování, schody, Armida), Desetinná a racionální čísla, Manipulativní geometrie, Ciferníková aritmetika a geoboard, Finanční gramotnost, Biland, Hodnocení a sebehodnocení, Práce s daty, Příprava na hodinu a práce s cíli, Diagnostika žáka a individualizace výuky.

Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.