LETNÍ ŠKOLA PRAHA: 1. STUPEŇ ZŠ - DOMÁCÍ VÝUKA

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

21. 8. 2023, 09:00 - 18:30
22. 8. 2023, 09:00 - 18:30
23. 8. 2023, 09:00 - 18:30
24. 8. 2023, 09:00 - 18:30
25. 8. 2023, 09:00 - 12:00
ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, 150 00 Praha 5
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Eva Blažová
Mgr. Andrea Ćmoková
Mgr. Gabriela Hlavatá
PhDr. Sandra Simerská (Holáková)
Mgr. Hana Kubová
Mgr. Marta Kuchaříková
Mgr. Anna Kuřík Sukniak
Mgr. Marcela Mittnerová
Mgr. Eva Nevídalová
RNDr. Eva Nováková
Mgr. Jana Peřinová
Mgr. Lenka Rybová
Mgr. Hedvika Šebková
Mgr. Václav Strnad
Mgr. Jitka Vokšická
Mgr. Daniel Vybíral
Mgr. Jan Zapletal
Mgr. Lenka Krčálová Ph.D.
Mgr. Tomáš Chrobák
Mgr. Eva Janšová
Mgr. Miroslav Kučera
PhDr. Štěpán Ročák
Mgr. Petra Sadílková
Mgr. Bc. Pavla Vinklerová
Mgr. Jana Hanušová Ph. D.
Ing. Petra Antlová
Mgr. Tatiana Kárová
Romana Romová
Zuzana Rauchová DiS.
Mgr. Jana Šrytrová DiS
Bc. Leona Bikárová
Bc. et Bc. Dana Adedokun
Ing. Stanislava Daňková
Mgr. Jana Kotrbatá
Mgr. David Zenkl
Ing. Miroslava Filipová
Mgr. Lenka Mácková
Mgr. Jakub Kašpar

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: RNDr. Dagmar Môťovská

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu: 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

1. stupeň ZŠ - domácí výuka:

Program je určen pro všechny, kteří učí jedno nebo více dětí doma podle individuálního vzdělávacího programu a jsou tak v roli pedagoga (podle § 41 Školského zákona) a chtějí se seznámit s Hejného metodou a výhodami, které může přinést domácímu vzdělávání. Program bude veden způsobem vhodným pro domácí vzdělávání žáků/žáka, budeme se zabývat jeho specifiky.


Program se zaměřuje na filozofii Hejného metody, jak s ní začít, zda a jak do výuky zavádět konstruktivistické prvky, pokud bylo dítě doposud vyučováno klasickým způsobem. Seznámíme se se základními principy Hejného metody, s teorií budování schémat, s klíčovými matematickými prostředími prvního stupně a s novou rolí učitele. Zaměříme se také na rozvoj "měkkých" dovedností žáků (komunikace s vrstevníky, práce s chybou, rozvoj sebedůvěry, sebereflexe a sebepojetí, kreativita). Budeme pracovat s gradovanými úlohami a pokusíme se je i tvořit. Představíme koncepci učebnic H-mat, o.p.s. a vhodné didaktické pomůcky, ukážeme si, jak s nimi pracovat. V diskusi bude také prostor pro zodpovězení konkrétních otázek, které sebou nese jak výuka Hejného metodou, tak výuka v domácím prostředí.
 
Povinné dílny: VOBS - úvod + principy + dřívka, Krokování, Schody, Krychlové stavby, Dětský park, Sítě krychle, Hadi a Pavučiny, Práce s daty, Autobus, Vláčky, Zvířátka dědy Lesoně, Geoboard a Mříž, Finanční gramotnost, Formativní hodnocení, Násobení v HM, Práce s učebnicí.


Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.