LETNÍ ŠKOLA PRAHA: 1. STUPEŇ ZŠ - DOMÁCÍ VÝUKA

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

21. 8. 2023, 09:00 - 18:30
22. 8. 2023, 09:00 - 18:30
23. 8. 2023, 09:00 - 18:30
24. 8. 2023, 09:00 - 18:30
25. 8. 2023, 09:00 - 12:00
Praha
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 800 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 7. 8. 2023 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: RNDr. Dagmar Môťovská

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu: 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

1. stupeň ZŠ - domácí výuka:

Program je určen pro všechny, kteří učí jedno nebo více dětí doma podle individuálního vzdělávacího programu a jsou tak v roli pedagoga (podle § 41 Školského zákona) a chtějí se seznámit s Hejného metodou a výhodami, které může přinést domácímu vzdělávání. Program bude veden způsobem vhodným pro domácí vzdělávání žáků/žáka, budeme se zabývat jeho specifiky.


Program se zaměřuje na filozofii Hejného metody, jak s ní začít, zda a jak do výuky zavádět konstruktivistické prvky, pokud bylo dítě doposud vyučováno klasickým způsobem. Seznámíme se se základními principy Hejného metody, s teorií budování schémat, s klíčovými matematickými prostředími prvního stupně a s novou rolí učitele. Zaměříme se také na rozvoj "měkkých" dovedností žáků (komunikace s vrstevníky, práce s chybou, rozvoj sebedůvěry, sebereflexe a sebepojetí, kreativita). Budeme pracovat s gradovanými úlohami a pokusíme se je i tvořit. Představíme koncepci učebnic H-mat, o.p.s. a vhodné didaktické pomůcky, ukážeme si, jak s nimi pracovat. V diskusi bude také prostor pro zodpovězení konkrétních otázek, které sebou nese jak výuka Hejného metodou, tak výuka v domácím prostředí.
 
Povinné dílny: VOBS - úvod + principy + dřívka, Krokování, Schody, Krychlové stavby, Dětský park, Sítě krychle, Hadi a Pavučiny, Práce s daty, Autobus, Vláčky, Zvířátka dědy Lesoně, Geoboard a Mříž, Finanční gramotnost, Formativní hodnocení, Násobení v HM, Práce s učebnicí.


Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.