LETNÍ ŠKOLA BRNO: 1. STUPEŇ - ZAMĚŘENÍ NA 3. ROČNÍK ZŠ

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

8. 7. 2024, 09:00 - 17:30
9. 7. 2024, 09:00 - 17:30
10. 7. 2024, 09:00 - 17:30
11. 7. 2024, 09:00 - 17:30
12. 7. 2024, 09:00 - 12:00
Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, 603 00 Brno
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: RNDr. Dagmar Môťovská

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování, včetně stravy během programu
ubytování: 0 Kč
strava (obědy, coffee breaky): 1900 Kč
kurzovné vč. materiálů: 4000 Kč

I. stupeň ZŠ, zaměření na 3. ročník:

Program je vhodný především pro učitele, kteří budou v příštím školním roce vyučovat matematiku Hejného metodou ve 3. ročníku základní školy. Vhodný je i pro asistenty žáků a pedagogů v 3. ročníku, ale i pro každého, kdo se chce seznámit s prostředími a didaktickými postupy typickými pro Hejného metodu na konci prvního období počátečního školního vzdělávání. Skupina je vhodná pro učitele, kteří znají prostředí, která byla zavedena v 1. a 2. ročníku (prakticky vlastní výukou nebo samostudiem učebnice a příručky pro učitele pro 1. a 2. ročník). 

A co nás čeká? Seznámíme se podrobně s klíčovými prostředími, která zakládají matematické poznatky ve 3. ročníku, a s jejich mírným přesahem do 4. ročníku. Poznáme, jak lze se žáky ve třídě jednotlivá prostředí zavést, a odhalíme, jaké jsou jejich cíle. Naučíme se pracovat s gradovanými sériemi úloh a pokusíme se o jejich tvorbu. V prostředích, která se zavádějí již v 1. a 2. ročníku využijeme svých znalostí a navážeme na dosavadní zkušenosti, rozšíříme jednotlivá prostředí o další úroveň. V průběhu všech dílen prožijeme principy výuky matematiky Hejného metodou, vždy bude prostor pro diskusi. Seznámíme se s  pracovními učebnicemi pro 3. ročník společnosti H-mat, o.p.s., i s vhodnými pomůckami.

Povinné dílny: VOBS + úvod + principy + náhoda, Geoboard a mříž, Krychlové stavby, Krokování,  Tabulka 100, Kruh a Tělesa, Hadi, Zvířátka dědy Lesoně, Ciferník, Indické násobení, Rýsování a konstrukce, Slovní úlohy a kouzla, Organizace výuky a práce s učebnicí.

Volitelné dílny: Formativní hodnocení, Vnitřní motivace, Různé formy reflexe, Rozvoj argumentačních dovedností.

Průřezové volitelné dílny (s 2. stupněm): Zlomky, Rovnice, Obsahy, Sítě těles.

 Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.