LETNÍ ŠKOLA BRNO: 1. STUPEŇ - ZAMĚŘENÍ MÍRNĚ POKROČILÍ

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

8. 7. 2024, 09:00 - 17:30
9. 7. 2024, 09:00 - 17:30
10. 7. 2024, 09:00 - 17:30
11. 7. 2024, 09:00 - 17:30
12. 7. 2024, 09:00 - 12:00
Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, 603 00 Brno
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 19. 6. 2024.
Zbývá 13 míst.
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: RNDr. Dagmar Môťovská

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování, včetně stravy během programu
ubytování: 0 Kč
strava (obědy, coffee breaky): 1900 Kč
kurzovné vč. materiálů: 4000 Kč

I. stupeň ZŠ, mírně pokročilí:

Program je vhodný pro účastníky, kteří mají zkušenosti s Hejného metodou, účastnili se alespoň jedné letní školy nebo odpovídajícího množství samostatných seminářů. Aktivně pracují s žáky Hejného metodou nejméně dva roky, znají základy jednotlivých klíčových prostředí z různých ročníků.

Program je zaměřen na filozofii Hejného metody bez ohledu na to, ve kterém ročníku účastník aktuálně učí nebo bude učit. Budeme sledovat vývin matematického poznání v průběhu ročníků. Dílny budou zaměřeny na hlubší vhled z pohledu matematického obsahu, i na tzv. „měkké“ dovednosti učitele. V jednotlivých dílnách bude možnost seznámit se s gradovanými úlohami a organizací práce se třídou. Nabídneme účastníkům hlubší vhled do toho, jak prostřednictvím matematiky přemýšlíme o dítěti a posouváme ho nejen v matematických znalostech a schopnostech, ale i v měkkých dovednostech (komunikace s vrstevníky, práce s chybou, rozvoj sebedůvěry,  sebereflexe a sebepojetí, kreativita).

Povinné dílny: VOBS/OSR v HM, Vláčky - děda Lesoň - Váhy, Rovinné útvary, Jako na násobení a dělení, Záporná čísla, Autobus a autobusové linky, Číselná osa, Egyptské dělení chlebů, Krychlové stavby, Manipulativní geometrie, Rýsování a konstrukce, Geoboard a mříž, Mince, Sebehodnocení, Organizace výuky a práce s učebnicí.

Volitelné dílny: Formativní hodnocení, Vnitřní motivace, Různé formy reflexe, Rozvoj argumentačních dovedností.

Průřezové volitelné dílny (s 2.stupněm): Zlomky, Rovnice, Obsahy, Sítě těles.

Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.