LETNÍ ŠKOLA LUNA I: 1. STUPEŇ - ZAČÁTEČNÍCI 3. - 5. ROČNÍK

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

15. 7. 2024, 09:00 - 18:00
16. 7. 2024, 09:00 - 18:00
17. 7. 2024, 09:00 - 18:00
18. 7. 2024, 09:00 - 18:00
19. 7. 2024, 09:00 - 14:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

11 500 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Mgr. Andrea Ćmoková

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Pobytová LŠ = včetně ubytování ubytování a stravy během programu
ubytování: 3140 Kč
strava (obědy, večeře, coffee breaky): 4360 Kč
kurzovné vč. materiálů: 4000 KčChcete zažít něco nového, prohloubit si své znalosti, nebo se inspirovat?

Pobytová letní škola Luna I je určena učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a dalším pedagogickým pracovníkům. Tato letní škola se zaměřuje také na učitele malotřídních škol.
Budete si moci vybrat ze 6 skupin, které budou mít program přizpůsobený potřebám, pokročilosti a zkušenostem účastníků.
Účastníci absolvují dílny zaměřené na různá prostředí HM, budování pojmů, průřezová, ale i didaktická témata (např. problematika výuky zlomků, práce s cíli, diferenciace, sebehodnocení a hodnocení, role učitele atd.). Během letní školy budeme pracovat s úlohami ze současných učebnic vydaných H-mat, o.p.s., s novinkami, které přinášejí a také s vhodnými pomůckami.
Pokusíme se vzájemně propojit a obohatit. Krásné okolí bychom chtěli využít i k venkovním aktivitám.
Poprvé v historii letních škol chceme účastníkům nabídnout dobrovolný nadstavbový program: Pohádková škola, při které budou moci prožít množství různorodých aktivit, které lze následně využít při práci s dětmi nejen v běžné výuce, ale také například při pobytech v přírodě. 

Začátečníci 3. – 5. ročník
Tato skupina je určená pro učitele 3. – 5. ročníku ZŠ, kteří zatím s Hejného metodou nemají žádné, nebo jen minimální zkušenosti a neabsolvovali žádnou vícedenní vzdělávací akci související s Hejného metodou, nebo již učili v 1. a 2. ročníku a znají prostředí, která zde byla zavedena. Zaváděním prostředí se budeme věnovat jen okrajově v úvodu jednotlivých dílen. Vhodný je i pro asistenty žáků a pedagogů. Cílíme zde na pedagogy, které zajímá primárně druhé období výuky na ZŠ.
Jednotlivé dílny budou zaměřeny na didaktická prostředí a jejich cíle, se kterými se pracuje v těchto ročnících s využitím učebnic vydaných společností H-mat, o.p.s. V rámci všech dílen si prožijeme principy výuky matematiky Hejného metodou, ale i práci např. s gradovanými úlohami a s vhodnými pomůckami. Bude také prostor pro diskusi o problémech, se kterými se sami vyučující ve výuce matematiky potýkají.

Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování je zahrnuto v ceně
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.