LETNÍ ŠKOLA LUNA I: 1. STUPEŇ - POKROČILÍ 1. - 3. ROČNÍK

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

15. 7. 2024, 09:00 - 18:00
16. 7. 2024, 09:00 - 18:00
17. 7. 2024, 09:00 - 18:00
18. 7. 2024, 09:00 - 18:00
19. 7. 2024, 09:00 - 14:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

11 500 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Mgr. Andrea Ćmoková

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Pobytová LŠ = včetně ubytování ubytování a stravy během programu
ubytování: 3140 Kč
strava (obědy, večeře, coffee breaky): 4360 Kč
kurzovné vč. materiálů: 4000 KčChcete zažít něco nového, prohloubit si své znalosti, nebo se inspirovat?

Pobytová letní škola Luna I je určena učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a dalším pedagogickým pracovníkům. Tato letní škola se zaměřuje také na učitele malotřídních škol.
Budete si moci vybrat ze 6 skupin, které budou mít program přizpůsobený potřebám, pokročilosti a zkušenostem účastníků.
Účastníci absolvují dílny zaměřené na různá prostředí HM, budování pojmů, průřezová, ale i didaktická témata (např. problematika výuky zlomků, práce s cíli, diferenciace, sebehodnocení a hodnocení, role učitele atd.). Během letní školy budeme pracovat s úlohami ze současných učebnic vydaných H-mat, o.p.s., s novinkami, které přinášejí a také s vhodnými pomůckami.
Pokusíme se vzájemně propojit a obohatit. Krásné okolí bychom chtěli využít i k venkovním aktivitám.
Poprvé v historii letních škol chceme účastníkům nabídnout dobrovolný nadstavbový program: Pohádková škola, při které budou moci prožít množství různorodých aktivit, které lze následně využít při práci s dětmi nejen v běžné výuce, ale také například při pobytech v přírodě. 

Pokročilí 1. – 3. ročník
Tato skupina je určena těm, kdo již absolvovali vícedenní vzdělávací semináře Hejného metody a s výukou matematiky Hejného metodou mají již zkušenosti a znají základy klíčových prostředí. Cílíme zde na pedagogy, které zajímá primárně první období výuky na ZŠ.
Účastníci získají hlubší vhled do Hejného metody, jak z pohledu matematického obsahu, tak i z pohledu dovedností žáka i učitele (komunikace s vrstevníky, práce s chybou, sebereflexe a sebepojetí, kreativita, …). Navážeme na dosavadní zkušenosti, rozšíříme jednotlivá prostředí o další úroveň, seznámíme se s jejich cíli, matematickým i didaktickým potenciálem, vyzkoušíme si různé reflektivní techniky vhodné do hodin matematiky. V dílnách se lektoři již budou zabývat zaváděním prostředí pouze okrajově, hlavní důraz bude kladen na hloubku daných prostředí typických pro dané ročníky s výhledem na ročníky vyšší. Bude také prostor na diskusi o problémech, se kterými se sami vyučující ve výuce matematiky potýkají.


Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování je zahrnuto v ceně
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.