LETNÍ ŠKOLA PRAHA: 1. STUPEŇ - MÍRNĚ POKROČILÍ 1. - 2. ROČNÍK

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

12. 8. 2024, 09:00 - 18:30
13. 8. 2024, 09:00 - 18:30
14. 8. 2024, 09:00 - 18:30
15. 8. 2024, 09:00 - 18:30
16. 8. 2024, 09:00 - 13:00
DINO SCHOOLS OF PRAGUE, Bellova 352, 109 00 Praha 10 – Petrovice
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 22. 7. 2024.
Zbývá 6 míst.
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková, Mgr. Jitka Vokšická, PhDr. Štěpán Ročák

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování, včetně stravy během programu
ubytování: 0 Kč
strava (obědy, coffee breaky): 1900 Kč
kurzovné vč. materiálů: 4000 Kč

Mírně pokročilí 1. – 2. ročník
Zaměření skupiny je připraveno s ohledem na učitele, kteří již mají dílčí zkušenosti s Hejného metodou. Předpokládáme, že se např. vrací do 1. ročníku po nějaké době, kdy učili ve vyšších ročnících.
Skupina je vhodná pro učitele, kteří mají zkušenosti se zaváděním základních prostředí, kterému se nebudeme věnovat, ale naopak se podíváme na podstatu matematického obsahu v jednotlivých prostředích.

A co nás čeká? Seznámíme se podrobně s matematickým obsahem v klíčových prostředích, která zakládají matematické poznatky v 1. a ve 2. ročníku. Nebudeme se zabývat tím, jak lze se žáky ve třídě jednotlivá prostředí zavést (tuto znalost u účastníků již předpokládáme), ale podrobně prozkoumáme didaktiku výuky matematiky Hejného metodou v počátečním vzdělávání. Zvýšíme své matematické sebevědomí řešením různě náročných úloh. V průběhu všech dílen prožijeme principy výuky matematiky Hejného metodou, vyzkoušíme si různé reflektivní techniky vhodné do hodin matematiky. Seznámíme se s dosud vydanými pracovními učebnicemi pro 1. a 2. ročník společnosti H-mat, o.p.s., i s vhodnými pomůckami.

Dílny:  VOBS + kombinatorika, Rytmus, krokování a schody, Krychlové stavby, Dětský park, Autobus, Číslo jako veličina (vláčky, děda Lesoň, peníze), Budování pojmů ve 2D geometrii, Didaktika geometrie v HM, Slovní úlohy v HM, Didaktika aritmetiky v HM, Propedeutika pamětných algoritmů v HM, Strukturální aritmetická prostředí, Organizace hodiny, Matematika v outdooru, Závěrečná reflexe LŠ. 


Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.