LETNÍ ŠKOLA PRAHA: 1. STUPEŇ - MÍRNĚ POKROČILÍ 3. - 5. ROČNÍK

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

12. 8. 2024, 09:00 - 18:30
13. 8. 2024, 09:00 - 18:30
14. 8. 2024, 09:00 - 18:30
15. 8. 2024, 09:00 - 18:30
16. 8. 2024, 09:00 - 13:00
DINO SCHOOLS OF PRAGUE, Bellova 352, 109 00 Praha 10 – Petrovice
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 22. 7. 2024.
Zbývá 3 míst.
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková, Mgr. Jitka Vokšická, PhDr. Štěpán Ročák

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování, včetně stravy během programu
ubytování: 0 Kč
strava (obědy, coffee breaky): 1900 Kč
kurzovné vč. materiálů: 4000 Kč

Mírně pokročilí 3. – 5. ročník
Zaměření skupiny je připraveno s ohledem na učitele, kteří již mají dílčí zkušenosti s Hejného metodou a v příštím školním roce budou vyučovat ve 3., 4. nebo 5. ročníku. Předpokládáme, že znají klíčová prostředí a způsoby jejich zavádění v 1. a 2. ročníku, na což budeme při práci navazovat (znalosti získali vlastní výukou nebo samostudiem materiálů pro 1. a 2. ročník) a mají zájem se podívat na podstatu matematického obsahu v jednotlivých prostředích,

A co nás čeká? Seznámíme se podrobně s matematickým obsahem v klíčových prostředích, která mají oporu v RVP pro I., ale především pro II. období prvního stupně. Nebudeme se zabývat tím, jak lze se žáky ve třídě jednotlivá prostředí zavést (tuto znalost u účastníků již předpokládáme), ale podrobně prozkoumáme didaktiku výuky matematiky Hejného metodou. Zvýšíme své matematické sebevědomí řešením různě náročných úloh. V průběhu všech dílen prožijeme principy výuky matematiky Hejného metodou, vyzkoušíme si různé reflektivní techniky vhodné do hodin matematiky. Seznámíme se s dosud vydanými pracovními učebnicemi pro 3. až 5. ročník společnosti H-mat, o.p.s., i s vhodnými pomůckami.

Dílny:  VOBS + kombinatorika, Zlomky + Egyptské dělení chlebů, Konstrukční geometrie, Propedeutika číselných výrazů, Rovnice, Slovní úlohy, Písemné algoritmy, Početní 3D geometrie, Početní 2D geometrie, Práce s daty + aritmetický průměr, Desetinná a racionální čísla, Gradace ve strukturálních prostředích, Organizace hodiny, Podnětné vyučování, Organizace hodiny, Matematika v outdooru, Závěrečná reflexe LŠ. 


Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.