LETNÍ ŠKOLA PRAHA: 1. STUPEŇ - POKROČILÍ

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

12. 8. 2024, 09:00 - 18:30
13. 8. 2024, 09:00 - 18:30
14. 8. 2024, 09:00 - 18:30
15. 8. 2024, 09:00 - 18:30
16. 8. 2024, 09:00 - 13:00
DINO SCHOOLS OF PRAGUE, Bellova 352, 109 00 Praha 10 – Petrovice
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 22. 7. 2024.
Zbývá 7 míst.
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková, Mgr. Jitka Vokšická, PhDr. Štěpán Ročák

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování, včetně stravy během programu
ubytování: 0 Kč
strava (obědy, coffee breaky): 1900 Kč
kurzovné vč. materiálů: 4000 Kč

Pokročilí
Zaměření skupiny je připraveno s ohledem na učitele, kteří již mají značné zkušenosti s Hejného metodou, absolvovali nejméně jednu letní školu a vyučují Hejného metodou nejméně 2 školní roky. Předpokládáme, že znají klíčová prostředí a způsoby jejich zavádění, na což budeme při společné práci navazovat.

A co nás čeká? Podrobně prozkoumáme klíčová prostředí především s ohledem na jejich matematickou podstatu. Nebudeme se zabývat tím, jak lze se žáky ve třídě jednotlivá prostředí zavést (tuto znalost u účastníků již předpokládáme), ale podrobně se zaměřime na jejich matematický význam. Nezapomeneme ani na didaktiku výuky matematiky Hejného metodou. Zvýšíme své matematické sebevědomí řešením různě náročných matematických úloh. V průběhu všech dílen prožijeme principy výuky matematiky Hejného metodou, vyzkoušíme si různé reflektivní techniky vhodné do hodin matematiky. Seznámíme se s dosud vydanými pracovními učebnicemi pro první stupeň společnosti H-mat, o.p.s., i s vhodnými pomůckami.

Dílny:  VOBS + desetinná čísla, Šipkové grafy, Krokování a schody, Rovinné útvary, Váhy, Dělitelnost, Tělesa a jejich sítě, Čarodějnice Armida, Zlomky, Parkety, Rovnice, Úhel, Relace v geometrii (rovnoběžky a kolmice), organizace hodiny, Matematika v outdooru, Závěrečná reflexe LŠ. 


Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.