LETNÍ ŠKOLA PRAHA: DIDAKTIKA MATEMATIKY NA 1. STUPNI (MATEMATICKÉ OBLASTI)

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

12. 8. 2024, 09:00 - 18:30
13. 8. 2024, 09:00 - 18:30
14. 8. 2024, 09:00 - 18:30
15. 8. 2024, 09:00 - 18:30
16. 8. 2024, 09:00 - 13:00
DINO SCHOOLS OF PRAGUE, Bellova 352, 109 00 Praha 10 – Petrovice
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (kapacita pro seminář je již naplněna)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková, Mgr. Jitka Vokšická, PhDr. Štěpán Ročák

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování, včetně stravy během programu
ubytování: 0 Kč
strava (obědy, coffee breaky): 1900 Kč
kurzovné vč. materiálů: 4000 Kč

Didaktika matematiky na I. stupni (matematické oblasti)
Hejného metoda v sobě nese velký potenciál využití nezávisle na používané metodě výuky. Klíčové principy metody jsou obecně platnými principy vymezenými současným RVP a zcela naplňují požadavky aktuální didaktiky matematiky.
 
Program je vhodný pro všechny učitele I. stupně, kteří mají zájem o posun ve svých profesních kompetencích v oblasti matematiky a její didaktiky. Prostřednictvím aktivního řešení problémových úloh se seznámíme s vybranými klíčovými matematickými pojmy ze všech základních oblastí elementární matematiky. Nastíníme si didaktickou linku, kterou je vhodné respektovat při budování kvalitních představ žáků o těchto pojmech ve výuce matematiky. Ukážeme možnosti využití Hejného prostředí při budování těchto pojmů a propojení na matematickou teorii a výstupy vymezené RVP. Kromě toho budeme také společně přemýšlet o tom, jak rozvíjet některé důležité profesní kompetence. Seznámíme se s metodami a formami práce využitelnými ve vyučování a s vhodnými pomůckami.

Lektoři: Mgr. Anna Kuřík Sukniak, Mgr. Jana Peřinová, Mgr. Jarka Kloboučková, PhDr. Štěpán Ročák, Mgr. Jitka Vokšická, Mgr. Jana Kotrbatá, Mgr. Alica Kortišová

Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.