LETNÍ ŠKOLA OSTRAVA: DIDAKTIKA MATEMATIKY PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

19. 8. 2024, 09:00 - 17:15
20. 8. 2024, 08:30 - 16:45
21. 8. 2024, 08:30 - 16:45
22. 8. 2024, 08:30 - 16:45
23. 8. 2024, 08:30 - 11:30
ZŠ Ostrava - Zábřeh, Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava – Zábřeh
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (kapacita pro seminář je již naplněna)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole.

Příměstská LŠ = bez ubytování, včetně stravy během programu
ubytování: 0 Kč
strava (obědy, coffee breaky): 1900 Kč
kurzovné vč. materiálů: 4000 Kč

Didaktika matematiky pro 1. stupeň ZŠ
Hejného metoda v sobě nese velký potenciál využití nezávisle na používané metodě výuky. Klíčové principy metody jsou obecně platnými principy vymezenými současným RVP, zcela naplňují požadavky aktuální didaktiky matematiky a jsou v souladu s připravovanými změnami výuky v nových RVP.
 
Program je vhodný pro všechny učitele I. stupně, kteří mají zájem o posun ve svých profesních kompetencích v oblasti matematiky a její didaktiky. Prostřednictvím aktivního řešení problémových úloh se seznámíme s vybranými klíčovými matematickými pojmy ze všech základních oblastí elementární matematiky. Nastíníme si didaktickou linku, kterou je vhodné respektovat při budování kvalitních představ žáků o těchto pojmech ve výuce matematiky. Ukážeme možnosti využití Hejného prostředí při budování těchto pojmů a propojení na matematickou teorii a výstupy vymezené RVP. Kromě toho budeme také společně přemýšlet o tom, jak rozvíjet některé důležité profesní kompetence. Seznámíme se s metodami a formami práce využitelnými ve vyučování a s vhodnými pomůckami.

Změna programu vyhrazena.

Možné ubytování v okolí:  
Lowcost Hotel Ostrava, Plzeňská 2622/12
https://www.lc-hotel.cz/index.php/cs/

BEST WESTERN Hotel VistaKpt. Vajdy 3046/2
https://www.hotelvista.cz/
 
Hotel Elmontex, Edisonova 88
https://aerorestaurace.cz/ubytovani/
Zájemci mohou rezervovat nebo získat detailnější informace na [email protected], 596 780 778
 
Hotel Akord, Náměstí SNP 1
https://old.dk-akord.cz/hotel/

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.