ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 2. STUPNI ZŠ

Zaměření: 2. stupeň ZŠ - začátečníci
Zaměření: 2. stupeň ZŠ - začátečníci

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 24 x 45 min.

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

1. 7. 2020, 09:00 - 17:30
2. 7. 2020, 09:00 - 17:30
3. 7. 2020, 09:00 - 17:30
4. 7. 2020, 09:00 - 14:00
FZŠ Barrandov II., V Remízku 919/7, 159 00 Praha 5 - Hlubočepy
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 500 Kč

Přihlašovat se můžete do 14. 6. 2020 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.​

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Zaměření: 2. stupeň ZŠ - začátečníci
Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:
  • se chtějí seznámit s Hejného metodou,
  • začnou Hejného metodou učit,
V dílnách budou řešena témata 6. a 7. ročníku, převážně z učebnic A a B.
 
Dílny: Seznámení s metodou (VOBS – výuka orientovaná na budování schémat), Krokování, Krokování a schody, Dřívka, Krychlová tělesa, Zlomky I (Egyptské dělení), Organizace hodiny, Geboard a Mříž, Gradované testy, průřezová dílna.

Průřezová dílna bude zaměřená na budování pojmu od MŠ po 2. stupeň. Sejdou se v ní účastníci z MŠ, 1. stupně i 2. stupně, aby získali představu o způsobu práce i rozdílnosti úloh na různých stupních a aby mohli sdílet své zkušenosti.

Bude nabídnuto i několik dobrovolně volitelných dílen nad rámec 24 hodinové dotace.

Změna programu vyhrazena.

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde