ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 2. STUPNI ZŠ

Zaměření: 2. stupeň - pokročilí
Zaměření: 2. stupeň ZŠ - pokročilí

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 24 x 45 min.

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

1. 7. 2020, 09:00 - 17:30
2. 7. 2020, 09:00 - 17:30
3. 7. 2020, 09:00 - 17:30
4. 7. 2020, 09:00 - 14:00
FZŠ Barrandov II., V Remízku 919/7, 159 00 Praha 5 - Hlubočepy
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 500 Kč

Přihlašovat se můžete do 14. 6. 2020 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.​

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Zaměření: 2. stupeň ZŠ -  pokročilí
Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:
  • absolvovali dvě letní školy – skupiny začátečníků a mírně pokročilých
  • absolvovali cykly seminářů nebo šablony s programem pro 2. stupeň I a II
  • pracovali s učebnicemi A a B
V dílnách budou řešena témata 8. a 9. ročníku, převážně z učebnic D, E a F.
 
Dílny: Budování pojmu, Mocniny, Úhly, Algebraické výrazy II, Kombinatorika a pravděpodobnost, Práce s daty, Množiny bodů dané vlastnosti, Organizace hodiny, průřezová dílna

Průřezová dílna bude zaměřená na budování pojmu od MŠ po 2. stupeň. Sejdou se v ní účastníci z MŠ, 1. stupně i 2. stupně, aby získali představu o způsobu práce i rozdílnosti úloh na různých stupních a aby mohli sdílet své zkušenosti.
 
Účastníci budou mít možnost měsíc před konáním letní školy zvolit si ještě další témata pro 2 volitelné dílny.
Bude nabídnuto i několik dobrovolně volitelných dílen nad rámec 24 hodinové dotace.

Změna programu vyhrazena.

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde