ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 2. STUPNI ZŠ

Zaměření: 2. stupeň ZŠ - super pokročilí
Zaměření: 2. stupeň ZŠ - super pokročilí

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 24 x 45 min.

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

1. 7. 2020, 09:10 - 17:25
2. 7. 2020, 08:40 - 17:25
3. 7. 2020, 08:40 - 17:25
4. 7. 2020, 08:40 - 13:00
FZŠ Barrandov II., V Remízku 919/7, 159 00 Praha 5 - Hlubočepy
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Václav Strnad
Mgr. Tomáš Chrobák
Ing. Petra Antlová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 500 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


 Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.​

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Zaměření: 2. stupeň ZŠ - super pokročilí
Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:
  • absolvovali více letních škol (skupiny pokročilých i velmi pokročilých)
  • absolvovali cykly seminářů nebo šablony s programem pro 2. stupeň I – IV
  • učí Hejného metodou aspoň 2 roky
V dílnách budou řešena témata převážně z učebnic E a F, na která se nedostalo na předchozích letních školách. Bude dán větší prostor didaktickým dílnám, ke sdílení zkušeností a k diskuzím.
 
Dílny: Budování pojmu, Odmocniny – netradiční úlohy, Závislosti, Konstrukce, Posloupnosti a řady, Tvorba gradovaných úloh, Organizace hodiny, Práce s nadanými žáky, průřezová dílna.

Průřezová dílna bude zaměřená na budování pojmu od MŠ po 2. stupeň. Sejdou se v ní účastníci z MŠ, 1. stupně i 2. stupně, aby získali představu o způsobu práce i rozdílnosti úloh na různých stupních a aby mohli sdílet své zkušenosti.
 
Účastníci budou mít možnost měsíc před konáním letní školy zvolit si ještě další témata pro 2 volitelné dílny.
Bude nabídnuto i několik dobrovolně volitelných dílen nad rámec 24hodinové dotace.

Změna programu vyhrazena.

 
Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde