ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 2. STUPNI ZŠ

Zaměření: 2. stupeň ZŠ - začátečníci
Zaměření: 2. stupeň ZŠ - začátečníci

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 24 x 45 min.

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

7. 7. 2020, 09:00 - 17:30
8. 7. 2020, 09:00 - 17:30
9. 7. 2020, 09:00 - 17:30
10. 7. 2020, 09:00 - 14:00
ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, 621 00 Brno - Řečkovice
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 500 Kč

Přihlašovat se můžete do 14. 6. 2020 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: Mgr. Jitka Linhartová

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Program letní školy je určen pro všechny, kteří se zabývají výukou matematiky na I. stupni základní školy a na II. stupni základní školy.
Účastníci každého programu absolvují kromě povinných dílen i povinně volitelné dílny, bude nabídnuto i několik dobrovolně volitelných dílen. V průběhu letní školy proběhne také společná dílna, zároveň pro učitele 1. i 2. stupně, která bude zaměřena na průřezové téma.

2. stupeň ZŠ - začátečníci: Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:
  • se chtějí seznámit s Hejného metodou,
  • začnou Hejného metodou učit,
V dílnách budou řešena témata 6. a 7. ročníku, převážně z učebnic A a B.

Navrhované dílny: Seznámení s metodou (VOBS – výuka orientovaná na budování schémat), Krokování, Krokování a schody, Dřívka, Geboard a Mříž, Krychlová tělesa, Zlomky I (Egyptské dělení), Organizace hodiny.

Změna programu vyhrazena.

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde