LETNÍ ŠKOLA BRNO: 2. STUPEŇ ZŠ - MÍRNĚ POKROČILÍ

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

10. 7. 2023, 09:00 - 17:30
11. 7. 2023, 09:00 - 17:30
12. 7. 2023, 09:00 - 17:30
13. 7. 2023, 09:00 - 17:30
14. 7. 2023, 09:00 - 12:00
ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, 621 00 Brno - Řečkovice
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Mgr. Jitka Linhartová

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu: 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Zaměření letní školy: VÝUKA MATEMATIKY V TVŮRČÍM A PODPORUJÍCÍM PROSTŘEDÍ
Na letní škole s Hejného metodou budeme hledat odpovědi na otázky související s tvůrčím a podporujícím prostředím:

 •             Co vnímáme pod tímto pojmem?
                         
 •             Jak ovlivňuje atmosféru třídy a prožívání žáka a učitele?
             
 •             Jak působí na učební proces žáka?
             
 •             Jak na něm lze cíleně pracovat?
   
Odpovědi budeme nacházet v matematicky i didakticky zaměřených dílnách, diferencovaně ve skupinách podle pokročilosti. Volba matematických témat bude zacílena na stěžejní témata pro dané ročníky. Didaktickými tématy bude například práce s chybou, gradace úloh, organizace hodiny a práce s učebnicemi, diagnostika žákovských výstupů a hodnocení.
Na letní škole budete mít příležitost začít pracovat na svém osobním „pokladu“
s náměty na to, jak lze směřovat k tvůrčímu a podporujícímu prostředí.
 
2. stupeň - mírně pokročilí
Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:
 • absolvovali letní školu Hejného metody pro začátečníky
 • absolvovali jednotlivé základní semináře, případně cykly seminářů, dlouhodobé online kurzy
 • znají základy metody - program navazuje na témata probraná ve skupině začátečníků
 • pracovali s učebnicí A
V dílnách budou řešena témata 7. a 8. ročníku, převážně z učebnic B, C a D.
Příklady dílen: Budování pojmu, Zlomky II, Součinové čtverce, Pavučiny, Jazyk písmen, Pythagorova věta, Algebraické výrazy I, Tvorba gradovaných úloh.

Účastníci budou mít možnost měsíc před konáním letní školy zvolit si ještě další téma pro jednu volitelnou dílnu.

Změna programu vyhrazena.


 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.