LETNÍ ŠKOLA BRNO: 2. STUPEŇ ZŠ - POKROČILÍ

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

10. 7. 2023, 09:00 - 17:30
11. 7. 2023, 09:00 - 17:30
12. 7. 2023, 09:00 - 17:30
13. 7. 2023, 09:00 - 17:30
14. 7. 2023, 09:00 - 12:00
ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, 621 00 Brno - Řečkovice
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Eva Blažová
Mgr. Andrea Ćmoková
Mgr. Gabriela Hlavatá
Mgr. Jarka Kloboučková
Mgr. Marta Kuchaříková
Mgr. Jitka Linhartová
Mgr. Romana Adamcová
Mgr. Jana Peřinová
Mgr. Václav Strnad
Mgr. Jan Zapletal
Mgr. Magdalena Málková
PhDr. Štěpán Ročák
Mgr. Petra Sadílková
Mgr. Jana Kotrbatá
Ing. Miroslava Filipová
Mgr. Lenka Mácková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Mgr. Jitka Linhartová

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu: 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Zaměření letní školy: VÝUKA MATEMATIKY V TVŮRČÍM A PODPORUJÍCÍM PROSTŘEDÍ
Na letní škole s Hejného metodou budeme hledat odpovědi na otázky související s tvůrčím a podporujícím prostředím:

 •             Co vnímáme pod tímto pojmem?
                         
 •             Jak ovlivňuje atmosféru třídy a prožívání žáka a učitele?
             
 •             Jak působí na učební proces žáka?
             
 •             Jak na něm lze cíleně pracovat?
   
Odpovědi budeme nacházet v matematicky i didakticky zaměřených dílnách, diferencovaně ve skupinách podle pokročilosti. Volba matematických témat bude zacílena na stěžejní témata pro dané ročníky. Didaktickými tématy bude například práce s chybou, gradace úloh, organizace hodiny a práce s učebnicemi, diagnostika žákovských výstupů a hodnocení.
Na letní škole budete mít příležitost začít pracovat na svém osobním „pokladu“
s náměty na to, jak lze směřovat k tvůrčímu a podporujícímu prostředí.
 
2. stupeň - pokročilí
Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:
 • absolvovali dvě letní školy – skupiny začátečníků a mírně pokročilých
 • absolvovali cykly seminářů nebo šablony s programem pro 2. stupeň I a II nebo webináře Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni, nebo dlouhodobé online kurzy
 • pracovali s učebnicemi A a B
V dílnách budou řešena témata 8. a 9. ročníku, převážně z učebnic C, D, E a F.
Příklady dílen: Budování pojmu, Mocniny, Úhly, Algebraické výrazy II, Kombinatorika a pravděpodobnost, Množiny bodů dané vlastnosti.

Účastníci budou mít možnost měsíc před konáním letní školy zvolit si ještě další téma pro jednu volitelnou dílnu.

Změna programu vyhrazena.


 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.