LETNÍ ŠKOLA LUNA II: 2. STUPEŇ ZŠ - POKROČILÍ

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

7. 8. 2023, 09:00 - 18:00
8. 8. 2023, 09:00 - 18:00
9. 8. 2023, 09:00 - 18:00
10. 8. 2023, 09:00 - 18:00
11. 8. 2023, 09:00 - 14:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

9 800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Mgr. Hana Kubová

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Pobytová LŠ = cena je včetně ubytování a stravy (plná penze)

Zaměření letní školy: VÝUKA MATEMATIKY V TVŮRČÍM A PODPORUJÍCÍM PROSTŘEDÍ
Na letní škole s Hejného metodou budeme hledat odpovědi na otázky související s tvůrčím a podporujícím prostředím:

 •             Co vnímáme pod tímto pojmem?
                         
 •             Jak ovlivňuje atmosféru třídy a prožívání žáka a učitele?
             
 •             Jak působí na učební proces žáka?
             
 •             Jak na něm lze cíleně pracovat?
   

Odpovědi budeme nacházet v matematicky i didakticky zaměřených dílnách, diferencovaně ve skupinách podle pokročilosti. Volba matematických témat bude zacílena na stěžejní témata pro dané ročníky. Didaktickými tématy bude například práce s chybou, gradace úloh, organizace hodiny a práce s učebnicemi, diagnostika žákovských výstupů a hodnocení.
Na letní škole budete mít příležitost začít pracovat na svém osobním „pokladu“ s náměty na to, jak lze směřovat k tvůrčímu a podporujícímu prostředí.

2. stupeň - pokročilí:
 
Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:

 • absolvovali dvě letní školy – skupiny začátečníků a mírně pokročilých
             
 • absolvovali cykly seminářů nebo šablony s programem pro 2. stupeň I a II        nebo webináře Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni nebo dlouhodobé online kurzy
             
 • pracovali s učebnicemi A a B

   

V dílnách budou řešena témata 8. a 9. ročníku, převážně z učebnic C, D, E a F.

Například dílny: Budování pojmu, Mocniny, Konstrukční úlohy, Algebraické výrazy II, Kombinatorika a pravděpodobnost, Závislosti, Množiny bodů dané vlastnosti, Organizace hodiny, Cavalieriho princip, Tvorba gradovaných úloh, Outdoorová matematika 

Účastníci si dále budou volit jednu z dílen Čtenářská gramotnost v matematice nebo Finanční gramotnost v matematice a jednu další volitelnou dílnu.


Změna programu vyhrazena.
 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování je zahrnuto v ceně
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.