LETNÍ ŠKOLA BRNO: 2. STUPEŇ - ZAČÁTEČNÍCI

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

8. 7. 2024, 09:00 - 17:30
9. 7. 2024, 09:00 - 17:30
10. 7. 2024, 09:00 - 17:30
11. 7. 2024, 09:00 - 17:30
12. 7. 2024, 09:00 - 12:00
Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, 603 00 Brno
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Mgr. Jitka Linhartová

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování, včetně stravy během programu
ubytování: 0 Kč
strava (obědy, coffee breaky): 1900 Kč
kurzovné vč. materiálů: 4000 Kč

Zaměření letní školy: JEDINEČNOST ŽÁKA A JEHO POKROK VE VÝUCE
Na letní škole zjistíme, jak nám Hejného metoda může pomoci při hledání odpovědí na otázky související s pokrokem žáka:

 •             Jak pracovat s různorodou třídou?
                         
 •             Jak zjistit úroveň porozumění učivu? Jak s těmito informacemi dále   
             pracovat?
             
 •             Co pomůže přenést zodpovědnost za učení na žáka?
             
 •             Jak žáky smysluplně hodnotit?
   
Odpovědi budeme nacházet v matematicky i didakticky zaměřených dílnách, diferencovaně ve skupinách podle pokročilosti. Volba matematických témat bude zacílena na stěžejní témata pro dané ročníky. Didaktickými tématy bude například práce s chybou, gradace úloh, diagnostika žákovských výstupů a hodnocení.
Budete mít možnost si vybrat, které téma byste chtěli detailněji probádat v rámci tzv. průřezové dílny. V nabídce jsou Zlomky, Rovnice, Obsahy a Sítě těles. Jedno odpoledne si vyzkoušíme, co může přinášet žákům a nám outdoorová matematika.
 
Začátečníci
Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:
 • se chtějí seznámit s Hejného metodou,
 • začnou Hejného metodou učit,
 • absolvovali jeden nebo několik základních seminářů

V dílnách budou řešena témata 6. a 7. ročníku, převážně z učebnic A a B.
Příklady dílen: Seznámení s metodou, Krokování, Krokování a schody, Krychlová tělesa, Zlomky I (Egyptské dělení), Váhy, Geboard a Mříž, Gradované testy.

Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.