LETNÍ ŠKOLA BRNO: 2. STUPEŇ - MÍRNĚ POKROČILÍ

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

8. 7. 2024, 09:00 - 17:30
9. 7. 2024, 09:00 - 17:30
10. 7. 2024, 09:00 - 17:30
11. 7. 2024, 09:00 - 17:30
12. 7. 2024, 09:00 - 12:00
Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, 603 00 Brno
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Mgr. Jitka Linhartová

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování, včetně stravy během programu
ubytování: 0 Kč
strava (obědy, coffee breaky): 1900 Kč
kurzovné vč. materiálů: 4000 Kč

Zaměření letní školy: JEDINEČNOST ŽÁKA A JEHO POKROK VE VÝUCE
Na letní škole zjistíme, jak nám Hejného metoda může pomoci při hledání odpovědí na otázky související s pokrokem žáka:

 •             Jak pracovat s různorodou třídou?
                         
 •             Jak zjistit úroveň porozumění učivu? Jak s těmito informacemi dále   
             pracovat?
             
 •             Co pomůže přenést zodpovědnost za učení na žáka?
             
 •             Jak žáky smysluplně hodnotit?
   
Odpovědi budeme nacházet v matematicky i didakticky zaměřených dílnách, diferencovaně ve skupinách podle pokročilosti. Volba matematických témat bude zacílena na stěžejní témata pro dané ročníky. Didaktickými tématy bude například práce s chybou, gradace úloh, diagnostika žákovských výstupů a hodnocení.
Budete mít možnost si vybrat, které téma byste chtěli detailněji probádat v rámci tzv. průřezové dílny. V nabídce jsou Zlomky, Rovnice, Obsahy a Sítě těles. Jedno odpoledne si vyzkoušíme, co může přinášet žákům a nám outdoorová matematika.
 
Mírně pokročilí
Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:
 • absolvovali letní školu Hejného metody pro začátečníky
 • absolvovali jednotlivé základní semináře, případně cykly seminářů, dlouhodobé online kurzy
 • znají základy metody - program navazuje na témata probraná ve skupině začátečníků
 • pracovali s učebnicí A
V dílnách budou řešena témata 7. a 8. ročníku, převážně z učebnic B, C a D.
Příklady dílen: Budování pojmu, Zlomky II, Součinové čtverce, Pavučiny, Jazyk písmen, Pythagorova věta, Algebraické výrazy I, Tvorba gradovaných úloh.
Účastníci budou mít možnost si měsíc před konáním letní školy zvolit ještě další téma pro jednu volitelnou dílnu.

Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.