LETNÍ ŠKOLA LUNA II: 2. STUPEŇ - ZAČÁTEČNÍCI

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

22. 7. 2024, 09:00 - 18:00
23. 7. 2024, 09:00 - 18:00
24. 7. 2024, 09:00 - 18:00
25. 7. 2024, 09:00 - 18:00
26. 7. 2024, 09:00 - 14:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

11 500 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 18. 7. 2024.
Zbývá 4 míst.
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Mgr. Hana Kubová

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Pobytová LŠ = včetně ubytování ubytování a stravy během programu
ubytování: 3140 Kč
strava (obědy, večeře, coffee breaky): 4360 Kč
kurzovné vč. materiálů: 4000 Kč

Zaměření letní školy: JEDINEČNOST ŽÁKA A JEHO POKROK VE VÝUCE

Na letní škole zjistíme, jak nám Hejného metoda může pomoci při hledání odpovědí na otázky související s pokrokem žáka:

l              Jak pracovat s různorodou třídou?
l              Jak zjistit úroveň porozumění učivu? Jak s těmito informacemi dále pracovat?
l              Co pomůže přenést zodpovědnost za učení na žáka?
l              Jak žáky smysluplně hodnotit?
 

Odpovědi budeme nacházet v matematicky i didakticky zaměřených dílnách, diferencovaně ve skupinách podle pokročilosti. Volba matematických témat bude zacílena na stěžejní témata pro dané ročníky. Didaktickými tématy bude například práce s chybou, gradace úloh, organizace hodiny a práce s učebnicemi, diagnostika žákovských výstupů a hodnocení.

2. stupeň - začátečníci

Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:

l  se chtějí seznámit s Hejného metodou,
l  začnou Hejného metodou učit,
l  absolvovali jeden nebo několik základních seminářů
 

V dílnách budou řešena témata 6. a 7. ročníku, převážně z učebnic A a B.

Například dílny: Seznámení s metodou (VOBS – výuka orientovaná na budování schémat), Krokování, Krokování a schody, Krychlová tělesa, Zlomky I (Egyptské dělení), Váhy, Šipkové grafy a hadi, Desetinná čísla, Organizace hodiny a práce s učebnicí, Geboard a Mříž, Gradované testy, Outdoorová matematika


Změna programu vyhrazena.
 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování je zahrnuto v ceně
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.