LETNÍ ŠKOLA LUNA II: 2. STUPEŇ - MÍRNĚ POKROČILÍ

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

22. 7. 2024, 09:00 - 18:00
23. 7. 2024, 09:00 - 18:00
24. 7. 2024, 09:00 - 18:00
25. 7. 2024, 09:00 - 18:00
26. 7. 2024, 09:00 - 14:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

11 500 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 8. 7. 2024.
Zbývá 14 míst.
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Mgr. Hana Kubová

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Pobytová LŠ = včetně ubytování ubytování a stravy během programu
ubytování: 3140 Kč
strava (obědy, večeře, coffee breaky): 4360 Kč
kurzovné vč. materiálů: 4000 Kč

Zaměření letní školy: JEDINEČNOST ŽÁKA A JEHO POKROK VE VÝUCE

Na letní škole zjistíme, jak nám Hejného metoda může pomoci při hledání odpovědí na otázky související s pokrokem žáka:

l              Jak pracovat s různorodou třídou?
l              Jak zjistit úroveň porozumění učivu? Jak s těmito informacemi dále pracovat?
l              Co pomůže přenést zodpovědnost za učení na žáka?
l              Jak žáky smysluplně hodnotit?
 

Odpovědi budeme nacházet v matematicky i didakticky zaměřených dílnách, diferencovaně ve skupinách podle pokročilosti. Volba matematických témat bude zacílena na stěžejní témata pro dané ročníky. Didaktickými tématy bude například práce s chybou, gradace úloh, organizace hodiny a práce s učebnicemi, diagnostika žákovských výstupů a hodnocení.

2. stupeň - mírně pokročilí

Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:

l  absolvovali letní školu Hejného metody pro začátečníky      
l  absolvovali jednotlivé základní semináře, případně cykly seminářů, dlouhodobé online kurzy
l  znají základy metody - program navazuje na témata probraná ve skupině začátečníků    
l  pracovali s učebnicí A
 

V dílnách budou řešena témata 7. a 8. ročníku, převážně z učebnic B, C a D.

Například dílny: Budování pojmu, Zlomky II, Dělitelnost I, Jazyk písmen, Pythagorova věta, Algebraické výrazy I, Souměrnosti, Organizace hodiny, Tvorba gradovaných úloh, Outdoorová matematika


Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování je zahrnuto v ceně
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.