LETNÍ ŠKOLA LUNA II: 2. STUPEŇ - POKROČILÍ

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

22. 7. 2024, 09:00 - 18:00
23. 7. 2024, 09:00 - 18:00
24. 7. 2024, 09:00 - 18:00
25. 7. 2024, 09:00 - 18:00
26. 7. 2024, 09:00 - 14:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

11 500 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 8. 7. 2024.
Zbývá 14 míst.
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Mgr. Hana Kubová

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Pobytová LŠ = včetně ubytování ubytování a stravy během programu
ubytování: 3140 Kč
strava (obědy, večeře, coffee breaky): 4360 Kč
kurzovné vč. materiálů: 4000 Kč

Zaměření letní školy: JEDINEČNOST ŽÁKA A JEHO POKROK VE VÝUCE

Na letní škole zjistíme, jak nám Hejného metoda může pomoci při hledání odpovědí na otázky související s pokrokem žáka:

l              Jak pracovat s různorodou třídou?
l              Jak zjistit úroveň porozumění učivu? Jak s těmito informacemi dále pracovat?
l              Co pomůže přenést zodpovědnost za učení na žáka?
l              Jak žáky smysluplně hodnotit?
 

Odpovědi budeme nacházet v matematicky i didakticky zaměřených dílnách, diferencovaně ve skupinách podle pokročilosti. Volba matematických témat bude zacílena na stěžejní témata pro dané ročníky. Didaktickými tématy bude například práce s chybou, gradace úloh, organizace hodiny a práce s učebnicemi, diagnostika žákovských výstupů a hodnocení.

2. stupeň - pokročilí

Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:

l  absolvovali dvě letní školy – skupiny začátečníků a mírně pokročilých         

l  absolvovali cykly seminářů nebo šablony s programem pro 2. stupeň I a II        nebo webináře Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni, nebo dlouhodobé online kurzy           

l  pracovali s učebnicemi A a B
 

V dílnách budou řešena témata 8. a 9. ročníku, převážně z učebnic C, D, E a F.

Například dílny: Budování pojmu, Mocniny, Konstrukční úlohy, Algebraické výrazy II, Kombinatorika a pravděpodobnost, Závislosti, Množiny bodů dané vlastnosti, Organizace hodiny, Cavalieriho princip, Tvorba gradovaných úloh, Outdoorová matematika


Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování je zahrnuto v ceně
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.