LETNÍ ŠKOLA DIDAKTIKY MATEMATIKY - 2. STUPEŇ ZŠ - DIDAKTIKA A

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

22. 7. 2024, 09:00 - 18:00
23. 7. 2024, 09:00 - 18:00
24. 7. 2024, 09:00 - 18:00
25. 7. 2024, 09:00 - 18:00
26. 7. 2024, 09:00 - 14:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

11 500 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 8. 7. 2024.
Zbývá 6 míst.
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Mgr. Hana Kubová

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!
Pobytová LŠ = včetně ubytování ubytování a stravy během programu

ubytování: 3140 Kč
strava (obědy, večeře, coffee breaky): 4360 Kč
kurzovné vč. materiálů: 4000 Kč

Zaměření letní školy: JEDINEČNOST ŽÁKA A JEHO POKROK VE VÝUCE
Na letní škole budeme společně hledat odpovědi na otázky související s pokrokem
žáka:
● Jak pracovat s různorodou třídou?
● Jak zjistit úroveň porozumění učivu? Jak s těmito informacemi dále
pracovat?
● Co pomůže přenést zodpovědnost za učení na žáka?
● Jak žáky smysluplně hodnotit?

Odpovědi budeme nacházet v matematicky i didakticky zaměřených dílnách.

Letní škola propojuje sebevzdělávání v didaktice matematiky se zážitkem objevování nových možností ve výuce matematiky.

Letní škola je určena pro učitele, kteří nemohou nebo nechtějí učit podle učebnic prof. Hejného a kol., ale zároveň mají chuť posouvat kvalitu své výuky či získat tipy do hodin výuky matematiky.

Didaktika A

Každý den nás čekají dílny s matematickými i didaktickými tématy. Zaměříme se na to, jak můžeme žáky efektivně a smysluplně provést vybranými základními matematickými tématy 2. stupně např. Zlomky, Algebraickými výrazy, Rovnicemi, Pythagorovou větou či Konstrukčními úlohami. Nasdílíme množství ukázek, zásobník aktivit a tipů do výuky. V průběhu letní školy nebudeme jen sedět v lavicích, součástí je i odpoledne venku s tématikou outdoorové výuky. V roli žáka prožijeme dílny a společně se zamyslíme, jaký dopad mají zvolené aktivity na žáka (co mu pomáhalo, co ho brzdilo, zda mohl každý pracovat, zažít úspěch atd.). A zaměříme se na vlastní pedagogický rozvoj v tématech jako jsou diferenciace výuky, práce s chybou, aktivizace žáků, práce s nadanými žáky, vytváření sérií úloh se stoupající obtížností, formativní hodnocení či matematiku ve strategii 2030+ nebo wellbeing.

Lektoři: Mgr. Tomáš Chrobák, PhDr. Štěpán Ročák, Ing. Petra Antlová, Mgr. Václav Strnad, Mgr. Jana Hanušová Ph. D., Mgr. Hana Kubová
 

Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování je zahrnuto v ceně
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.