LETNÍ ŠKOLA PRAHA: 2. STUPEŇ - ZAČÁTEČNÍCI

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

12. 8. 2024, 09:00 - 18:30
13. 8. 2024, 09:00 - 18:30
14. 8. 2024, 09:00 - 18:30
15. 8. 2024, 09:00 - 18:30
16. 8. 2024, 09:00 - 13:00
DINO SCHOOLS OF PRAGUE, Bellova 352, 109 00 Praha 10 – Petrovice
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 22. 7. 2024.
Zbývá 6 míst.
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Ing. Petra Antlová

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování, včetně stravy během programu
ubytování: 0 Kč
strava (obědy, coffee breaky): 1900 Kč
kurzovné vč. materiálů: 4000 Kč

Zaměření letní školy: JEDINEČNOST ŽÁKA A JEHO POKROK VE VÝUCE
Na letní škole zjistíme, jak nám Hejného metoda může pomoci při hledání odpovědí na otázky související s pokrokem žáka:

 • Jak pracovat s různorodou třídou?                       
 • Jak zjistit úroveň porozumění učivu? Jak s těmito informacemi dále pracovat?
 • Co pomůže přenést zodpovědnost za učení na žáka?
 • Jak žáky smysluplně hodnotit?
Odpovědi budeme nacházet v matematicky i didakticky zaměřených dílnách, diferencovaně ve skupinách podle pokročilosti. Volba matematických témat bude zacílena na stěžejní témata pro dané ročníky. Didaktickými tématy bude například práce s chybou, gradace úloh, organizace hodiny a práce s učebnicemi, diagnostika žákovských výstupů a hodnocení.
 
Začátečníci
Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:
 • se chtějí seznámit s Hejného metodou,
             
 • začnou Hejného metodou učit,
             
 • absolvovali jeden nebo několik základních seminářů a chtějí se dále v Hejného metodě rozvíjet.
   

V dílnách budou řešena témata 6. a 7. ročníku, převážně z učebnic A a B.
Například dílny: Seznámení s metodou (VOBS – výuka orientovaná na budování schémat), Krokování, Krokování a schody, Krychlová tělesa, Zlomky I (Egyptské dělení), Váhy, Šipkové grafy a hadi, Součinové čtverce, Pavučiny, Desetinná čísla, Organizace hodiny a práce s učebnicí, Geometrie na mříži a Geoboard (trojúhelníky, čtyřúhelníky, konstrukce), Gradované testy, Outdoorová matematika


Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.