LETNÍ ŠKOLA PRAHA: 2. STUPEŇ - POKROČILÍ

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

12. 8. 2024, 09:00 - 18:30
13. 8. 2024, 09:00 - 18:30
14. 8. 2024, 09:00 - 18:30
15. 8. 2024, 09:00 - 18:30
16. 8. 2024, 09:00 - 13:00
DINO SCHOOLS OF PRAGUE, Bellova 352, 109 00 Praha 10 – Petrovice
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 22. 7. 2024.
Zbývá 3 míst.
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Ing. Petra Antlová

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování, včetně stravy během programu
ubytování: 0 Kč
strava (obědy, coffee breaky): 1900 Kč
kurzovné vč. materiálů: 4000 Kč

Zaměření letní školy: JEDINEČNOST ŽÁKA A JEHO POKROK VE VÝUCE
Na letní škole zjistíme, jak nám Hejného metoda může pomoci při hledání odpovědí na otázky související s pokrokem žáka:

 • Jak pracovat s různorodou třídou?
 • Jak zjistit úroveň porozumění učivu? Jak s těmito informacemi dále pracovat?
 • Co pomůže přenést zodpovědnost za učení na žáka?
 • Jak žáky smysluplně hodnotit?

Odpovědi budeme nacházet v matematicky i didakticky zaměřených dílnách, diferencovaně ve skupinách podle pokročilosti. Volba matematických témat bude zacílena na stěžejní témata pro dané ročníky. Didaktickými tématy bude například práce s chybou, gradace úloh, organizace hodiny a práce s učebnicemi, diagnostika žákovských výstupů a hodnocení.

Pokročilí
Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:

 • absolvovali letní školu Hejného metody pro začátečníky, mírně pokročilé nebo pokročilí                    
 • absolvovali jednotlivé základní semináře, případně cykly seminářů, dlouhodobé online kurzy
             
 • znají základy metody - program navazuje na témata probraná ve skupině začátečníků
             
 • pracovali s učebnicí A, B
   

V dílnách budou řešena témata 7. a 8. ročníku, převážně z učebnic B, C a D.
Například dílny: Budování pojmu, Zlomky, Rovnice, Tabulka 100 a Dělitelnost, Mocniny, Konstrukční úlohy, Součinové čtverce, Pavučiny, Jazyk písmen, Pythagorova věta, Algebraické výrazy, Souměrnosti, Organizace hodiny,  Outdoorová matematika, vybraná didaktická témata – hodnocení, tvorba gradovaných úloh aj.

Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.