LETNÍ ŠKOLA PRAHA: 2. STUPEŇ - SUPERPOKROČILÍ PLUS

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

12. 8. 2024, 09:00 - 18:30
13. 8. 2024, 09:00 - 18:30
14. 8. 2024, 09:00 - 18:30
15. 8. 2024, 09:00 - 18:30
16. 8. 2024, 09:00 - 13:00
DINO SCHOOLS OF PRAGUE, Bellova 352, 109 00 Praha 10 – Petrovice
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 22. 7. 2024.
Zbývá 14 míst.
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Ing. Petra Antlová

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování, včetně stravy během programu
ubytování: 0 Kč
strava (obědy, coffee breaky): 1900 Kč
kurzovné vč. materiálů: 4000 Kč

Zaměření letní školy: JEDINEČNOST ŽÁKA A JEHO POKROK VE VÝUCE
Na letní škole zjistíme, jak nám Hejného metoda může pomoci při hledání odpovědí na otázky související s pokrokem žáka:

 • Jak pracovat s různorodou třídou?
 • Jak zjistit úroveň porozumění učivu? Jak s těmito informacemi dále pracovat?
 • Co pomůže přenést zodpovědnost za učení na žáka?
 • Jak žáky smysluplně hodnotit?

Odpovědi budeme nacházet v matematicky i didakticky zaměřených dílnách, diferencovaně ve skupinách podle pokročilosti. Volba matematických témat bude zacílena na stěžejní témata pro dané ročníky. Didaktickými tématy bude například práce s chybou, gradace úloh, organizace hodiny a práce s učebnicemi, diagnostika žákovských výstupů a hodnocení.

Superpokročilí PLUS
Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:

 • absolvovali min. dvě letní školy Hejného metody
             
 • absolvovali jednotlivé semináře, případně cykly seminářů s programem pro 2. stupeň I a II, webináře Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni, nebo dlouhodobé online kurzy
             
 • učí Hejného metodou alespoň 3 roky
 • pracovali s učebnicemi  A, B, C, popř. D
   

Program skupiny bude zacílen především na aktuální didaktická témata ve výuce matematiky Hejného metodou. Na dílnách se budeme věnovat průřezovým matematickým tématům 2. stupně. Zaměříme se na to, jak jimi můžeme žáky provést efektivně, smysluplně a s pochopením.

V roli žáka si tato témata prožijeme, a následně budeme v roli učitele reflektovat dopad zvolené činnosti a způsobu organizace hodiny na žáka. Zacílíme na vlastní pedagogický rozvoj v tématech jako je diferenciace výuky, práce s chybou, práce s cíli a důkazy o učení, diagnostika žákovských postupů, hodnocení a formativní přístup, vytváření gradovaných úloh z pohledu individuálního posunu každého žáka, rozvoj čtenářské gramotnosti v matematice, matematická gramotnost aj.

Například dílny: Budování pojmu, Konstrukční úlohy, Algebraické výrazy s porozuměním, Tělesa, Geometrie napříč stupni, Práce s Daty II, Organizace hodiny, Zlomky s porozuměním, Outdoorová matematika, Čtenářská gramotnost v matematice, Hodnocení a Diagnostika žákovských výstupů ve výuce, práce s chybou, volitelné dílny.

Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.