LETNÍ ŠKOLA OSTRAVA: 2. STUPEŇ - POKROČILÍ

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

19. 8. 2024, 09:00 - 17:15
20. 8. 2024, 08:30 - 16:45
21. 8. 2024, 08:30 - 16:45
22. 8. 2024, 08:30 - 16:45
23. 8. 2024, 08:30 - 11:30
ZŠ Ostrava - Zábřeh, Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava – Zábřeh
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Mgr. Václav Strnad

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole.

Příměstská LŠ = bez ubytování, včetně stravy během programu
ubytování: 0 Kč
strava (obědy, coffee breaky): 1900 Kč
kurzovné vč. materiálů: 4000 Kč
 

Zaměření letní školy: JEDINEČNOST ŽÁKA A JEHO POKROK VE VÝUCE
Na letní škole zjistíme, jak nám Hejného metoda může pomoci při hledání odpovědí na otázky související s pokrokem žáka:

 •             Jak pracovat s různorodou třídou?                       
 •             Jak zjistit úroveň porozumění učivu? Jak s těmito informacemi dále pracovat?           
 •             Co pomůže přenést zodpovědnost za učení na žáka?           
 •             Jak žáky smysluplně hodnotit?
   
Odpovědi budeme nacházet v matematicky i didakticky zaměřených dílnách, diferencovaně ve skupinách podle pokročilosti. Volba matematických témat bude zacílena na stěžejní témata pro dané ročníky. Didaktickými tématy bude například práce s chybou, gradace úloh, organizace hodiny a práce s učebnicemi, diagnostika žákovských výstupů a hodnocení.
 

Pokročilí
Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:

 • absolvovali jednu nebo více letních škol – skupiny začátečníků a mírně pokročilých (pokročilých)
             
 • absolvovali cykly seminářů nebo šablony s programem pro 2. stupeň I a II nebo webináře Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni, nebo dlouhodobé online kurzy
             
 • pracovali s učebnicemi A a B
   

V dílnách budou řešena témata 7. - 9. ročníku, převážně z učebnic C, D, E a F.
Například dílny: Budování pojmu, Pythagorova a Thaletova věta, Konstrukční úlohy, Jazyk písmen, Zlomky, Rovnice, Procenta, Organizace hodiny, Cavalieriho princip, Tvorba gradovaných úloh, Outdoorová matematika 
Účastníci si dále budou volit jednu z dílen Čtenářská gramotnost v matematice nebo Finanční gramotnost v matematice a jednu další volitelnou dílnu. Některé z didaktických dílen (kdy nezávisí na pokročilosti účastníka) mohou být spojeny se skupinou začátečníků.

Změna programu vyhrazena.

Možné ubytování v okolí:  
Lowcost Hotel Ostrava, Plzeňská 2622/12
https://www.lc-hotel.cz/index.php/cs/

BEST WESTERN Hotel VistaKpt. Vajdy 3046/2
https://www.hotelvista.cz/
 
Hotel Elmontex, Edisonova 88
https://aerorestaurace.cz/ubytovani/
Zájemci mohou rezervovat nebo získat detailnější informace na [email protected], 596 780 778
 
Hotel Akord, Náměstí SNP 1
https://old.dk-akord.cz/hotel/
 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.