LETNÍ ŠKOLA LUNA II: SŠ - ZAČÁTEČNÍCI

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

7. 8. 2023, 09:00 - 18:00
8. 8. 2023, 09:00 - 18:00
9. 8. 2023, 09:00 - 18:00
10. 8. 2023, 09:00 - 18:00
11. 8. 2023, 09:00 - 14:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Jarka Kloboučková
Mgr. Hana Kubová
Mgr. Anna Kuřík Sukniak
RNDr. Eva Nováková
Mgr. Hedvika Šebková
Mgr. Daniel Vybíral
Mgr. Tomáš Chrobák
Mgr. Jana Hanušová Ph. D.
Ing. Petra Antlová
Mgr. Tatiana Kárová
Mgr. Dagmar Vondráčková
Ing. Miroslava Filipová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

9 800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 3. stupni I" pod č.j.:
MSMT- 367/2021-2-47


Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.​

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Pobytová LŠ = cena je včetně ubytování a stravy (plná penze)

Zaměření letní školy: Výuka matematiky na střední škole v tvůrčím a podporujícím prostředí
Na letní škole s Hejného metodou budeme hledat odpovědi na otázky:

 •             Co vnímáme pod tvůrčím a podporujícím prostředím?
                         
 •             Jak ovlivňuje atmosféru třídy a prožívání žáka a učitele?
             
 •             Jak působí na učební proces žáka?
             
 •             Jak na něm lze cíleně pracovat?
   
Odpovědi budeme nacházet v matematicky i didakticky zaměřených dílnách, diferencovaně ve skupinách podle pokročilosti. Volba matematických témat bude zacílena na stěžejní témata učiva střední školy, pro která jsou již vytvořené materiály v duchu Hejného metody. Didaktická témata budou například práce s chybou, gradace úloh, organizace hodiny a práce s učebními materiály a dobré příklady z praxe.
 
Komu je letní škola určena:
Letní škola je určena učitelům SŠ, které zajímá, jak učit matematiku metodou Hejného, nebo kteří uvažují o využití některých prvků této metody ve své výuce.
 
Obsah programu:
 
SŠ - začátečníci
Určeno učitelům matematiky středních škol, kteří:
 • se chtějí seznámit s Hejného metodou,
 • začnou Hejného metodou učit
 
Účastníci se seznámí s novým přístupem k vyučování matematice. Nová koncepce posouvá tradiční způsob výuky jak v obsahu, tak i v metodách práce. V obsahu se zaměřuje na budování mentálních schémat, v metodách na aktivaci žáka a na komunikaci. To znamená, že každou novou myšlenku, kterou žák objeví v průběhu řešení úloh, nechává učitel posoudit třídě a vede o ní diskusi ve třídě. Pracovní dílny budou také v tomto duchu vedeny.
Účastníci se dále seznámí
 • s principy a cíli Hejného metody, s rolí učitele i rolí žáka při výuce matematiky,
 • informativně s koncepcí učebnic pro 1. a 2. stupeň ZŠ a s očekávanými výstupy, na které lze na střední škole navazovat,
 • s poznávacím procesem žáka a mechanizmem budování představ a pojmů v matematice a s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka, s metodami objevování v matematice,
 • hlouběji s úlohami na úrovni přechodu mezi 2. stupněm ZŠ a střední školou, a to pomocí bohaté palety aritmetických a geometrických prostředí,
 • hlouběji s koncepcí učebnic pro 2. stupeň ZŠ, s výhledem na střední školu
 • s individualizovaným přístupem k žákům různé úrovně - tvorba gradovaných úloh


Změna programu vyhrazena.
 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování je zahrnuto v ceně
Storno podmínky naleznete zde