LETNÍ ŠKOLA PRO UČITELE MATEMATIKY NA GYMNÁZIÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH - POKROČILÍ

Podněty z Hejného metody pro výuku matematiky na středních školách

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

25. 7. 2022, 09:00 - 18:00
26. 7. 2022, 09:00 - 18:00
27. 7. 2022, 09:00 - 18:00
28. 7. 2022, 09:00 - 18:00
29. 7. 2022, 09:00 - 12:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

9 700 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 3. stupni I" pod č.j.:
MSMT- 367/2021-2-47


Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.​
Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!
Pobytová LŠ = cena včetně ubytování a stravy (plná penze)

Na letní škole s Hejného metodou budeme hledat odpovědi na otázky:

  • Jak u žáků rozvíjet aktivní přístup k získávání matematických dovedností?
  • Jak u žáků budovat matematické poznání s porozuměním?
  • Jak žákům pomoci získat hlubší a méně formální náhled například na řešení kvadratických rovnic, na práci s mnohočleny, na funkce, jak přistupovat ke konstrukčním úlohám?
  • Jak může učitel pracovat se žáky, kteří přicházejí s velmi různými znalostmi ze základních škol, aniž by se brzdili ti, kteří jsou „napřed,“ a neztráceli se ti, kteří jsou „pozadu.“
  • Jak může žák využít zpětnou vazbu ke svému dalšímu učení? 
  • Jak vést žáky k přebírání zodpovědnosti za své učení?
Odpovědi budeme nacházet v matematicky i didakticky zaměřených dílnách, diferencovaně ve skupinách podle pokročilosti.
Didaktickými tématy budou například gradace úloh (tzn. úlohy, které mohou na své úrovni řešit současně žáci s menším i větším matematickým vhledem tak, aby to všechny rozvíjelo na jejich úrovni), organizace hodiny, diagnostika žákovských výstupů a hodnocení, práce s talentovanými žáky.

Komu je letní škola určena:
Letní škola je určena učitelům SŠ, které zajímá, jak se dá aplikovat Hejného metoda na středních školách, nebo kteří hledají cestu ke zlepšení výsledků žáků v matematice a uvažují o využití některých prvků této metody ve své výuce.

Obsah programu:

Pokročilí
Určeno učitelům matematiky 3. stupně, kteří:
  • vloni absolvovali letní školu Hejného metody pro 3. stupeň
  • absolvovali více letních škol pro 2. stupeň
  • znají základy metody, absolvovali jednotlivé základní semináře, případně cykly seminářů pro 2. stupeň
Někteří z loňských účastníků se stali pilotními učiteli vznikajících učebních materiálů. Na dílnách budou vybrané pilotní materiály představeny a budou sdíleny zkušenosti z pilotáže.

Dílny: Budování pojmu od MŠ po 3. stupeň, Data a informace, Cavalieriho princip, Goniometrie, Data a informace, Kombinační čísla, Objevování Pascalova trojúhelníku, Závislosti, Podmíněná pravděpodobnost, Práce s talentovanými žáky, Organizace hodiny, Zobecňování – diagnostika žákovských řešení, Historická paralela vývoje porozumění nekonečných procesů.
 
Účastníci budou mít možnost měsíc před konáním letní školy zvolit si ještě další témata pro 3 volitelné dílny.
 
Změna programu vyhrazena.
Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování je zahrnuto v ceně
Storno podmínky naleznete zde