PODPORA UČITELŮ PŘI PŘÍPRAVĚ ŽÁKŮ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Hodinová dotace: 8 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

27. 2. 2024, 15:00 - 18:30
26. 3. 2024, 15:00 - 18:30
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Hana Kubová
Ing. Petra Antlová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

2 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Podpora učitelům při přípravě žáků ke studiu na SŠ a přijímací zkoušce z matematiky II" pod č.j.:
MSMT- 21847/2022-2-703


Lektoři: Petra Antlová, Hanka Kubová
Forma: online, platforma ZOOM
 
Online 2x 4hod kurz bude zaměřen na témata, která si účastníci prožijí v praktických workshopech. Vedle matematických témat z přijímacích zkoušek z matematiky, budou také zvědomovány dovednosti, které je nutné u žáků rozvíjet, aby zvládli přijímací zkoušky a přechod na další stupeň vzdělávání. Tento kurz je volným pokračováním podzimního dlouhodobého kurzu, ovšem jeho absolvování není nutnou podmínkou pro účast v tomto 8hod kurzu.
  • Ukážeme si, jaké možnosti má učitel pro organizaci individualizované výuky, těsně před přijímacími zkouškami, kdy jsou potřeby žáků již velice rozdílné. V rámci tohoto navazujícího kurzu bude věnován prostor pro sdílení a vzájemnou podporu učitelů (účastníků kurzu), jak se vypořádat s tlakem a jak jej minimalizovat, tak aby učitel mohl využít svůj potenciál učitele podporujícího žáky při jejich přípravě na důležitou životní zkoušku a na další vzdělávání na vyšším stupni. 
  • Vzájemně budeme sdílet formy práce, kdy učitel žáky motivuje a podporuje je v převzetí zodpovědnosti za své učení a přípravu na přijímací zkoušky a další vzdělávání. 
  • Vedle matematických témat se budeme věnovat průřezovým tématům (čtenářské gramotnosti, formativní hodnocení) a představíme si úlohy, které mají potenciál připravit žáky k porozumění a strategii řešení rozšiřujících úloh u přijímacích zkoušek.  Základem přípravy je budování schopnosti porozumět zadání, analyzovat problém, hledat a najít možné způsoby k řešení a pak samotné řešení úlohy. Budeme se věnovat skutečnému porozumění tématu v porovnání s naučeným formalismem (naučený postup) a postup, kterým může u žáků formalismy nahradit skutečným poznáním. 
  • Představíme si další možnosti, které mohou pomoci žákům snížit stres, a tím více rozvinout jejich potenciál. Podpoříme tak žáka v jeho sebedůvěře
Kurz bude rozdělen na 2 čtyřhodinové bloky, které budou věnovány konkrétnímu matematickému tématu přijímacích zkoušek. Mezi těmito dvěma bloky budou mít účastníci 4 týdny na aktivní práci na svém zvoleném cíli v oblasti přípravy žáků na přijímací zkoušky a vyzkoušení nabyté inspirace z kurzu přímo ve své výuce. Následně proběhne na začátku druhého bloku tohoto kurzu společné sdílení a reflektování vlastních výstupů a zkušeností.

Kurz je určen pro učitele 2. stupně ZŠ. Není nutné, aby účastník měl zkušenosti s výukou matematiky Hejného metodou.


  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 6 350 Kč za každého účastníka. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.