TÉMA RODINA NEJEN V PŘEDMATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

22. 4. 2024, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Romana Romová
Zuzana Rauchová DiS.
Bc. et Bc. Dana Adedokun

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu " Webinář – Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Téma, ke kterému se v MŠ každoročně vracíme, uchopené netradičním způsobem. Jak toto téma obohatit a jak jej vytěžit nejen z hlediska předmatematické gramotnosti? Ukážeme si série aktivit, které využívají fiktivní nebo pohádkové rodiny, aby měly děti příležitost zorientovat se v jednotlivých vztazích v rodině a v jejich skládání. Vyzkoušíme si ale také aktivity, při kterých využijeme běžně dostupné pomůcky k tomu, abychom téma mohli využít k rozvoji dalších kompetencí.

Webinář proběhne formou videokonference na platformě ZOOM.  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde