WEBINÁŘ- BUDOVÁNÍ ČÍSLA A TVARŮ V PŘEDMATEMATICKÉ VÝCHOVĚ HEJNÉHO METODOU

Zaměření: Digitální gramotnost v Hejného metodě
Zaměření: Digitální gramotnost v Hejného metodě

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

25. 4. 2022, 15:30 - 19:00
on-line
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 18. 4. 2022 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 32695/2020-4-719


Garant: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Zaměření: Digitální gramotnost v Hejného metodě

Forma: videokonference na platformě ZOOM

Webinář je rozdělen do 2 bloků po 90 minutách s 30 minutovou přestávkou.

V rámci jednotlivých dílen se účastník seznámí s některými principy Hejného metody. Převažující formy práce na dílně jsou diskuze, řešení sérií gradovaných aktivit (řešitelské strategie) a reflexe. Všechna didaktická prostředí jsou účastníkům představena stejně jako dětem (dramatizace, manipulace, vlastní prožitek, vhodné pomůcky).

Nahlédneme do  prostředí Krokování, Schody a Bludiště, ale jen do takových aktivit, kde děti pracují s robotickou pomůckou Beebot. Těmito aktivitami se děti připravují na budoucí programování.
 

  • Krokování  –  Seznámíme se s aktivitami, které propojují rytmus s pohybem a slovem. Otevírá svět čísel a upozorňuje na přechod od říkanek k číselné řadě.
  • Schody  –  Seznámíme se s aktivitami, které mohou být nadstavbou prostředí Krokování s cílem rozvoje schopnosti orientace v řadě.
  • Bludiště –  Seznamujeme se s prostředím, které přispívá k orientaci v rovině a ke schopnosti pracovat s plánkem. Zaměříme se na řešitelské strategie dětí v MŠ.

Příští webinář pro MŠ: 12. 5. 2022 - Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody - webinář, zaměření: Práce s obrazovým materiálem v Hejného metodě

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 účastníků. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.