WEBINÁŘ - BUDOVÁNÍ PŘEDMATEMATICKÝCH PŘEDSTAV DĚTÍ (3–6 LET) HEJNÉHO METODOU


TENTO WEBINÁŘ NENÍ AKREDITOVÁN V SYSTÉMU DVPP!
Pro účastníky je BEZ nároku na osvědčení!

Hodinová dotace: 1 x 60 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

2. 3. 2021, 17:00 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Petra Prokopová Machalová
PhDr. Jana Slezáková Ph.D.

CENA PRO JEDNOTLIVCE

150 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
není akreditováno MŠMT


TENTO WEBINÁŘ NENÍ AKREDITOVÁN V SYSTÉMU DVPP!
Pro účastníky je BEZ nároku na osvědčení!


V letech 2011–2013 začali mít o rozvoj předmatematických představ zájem i učitelé MŠ. Ptali se, co mají dělat s dětmi, aby byly dobře připravené na výuku matematiky v 1. ročníku. Proto jsme započaly již v roce 2012 první experimenty v mateřské škole a postupně vznikly materiály, které jsme pilotovaly ve spolupráci s mnoha mateřskými školami, a z nich vzešla nová publikace Předmatematika - metodika pro učitele mateřských škol (J. Slezáková a kol. H-mat, o.p.s. 2020).

Ve webináři vám představíme koncepci rozvoje předmatematických představ Hejného metodou a prostřednictvím videoukázek, pomůcek a formulovaných výzev z metodiky ukážeme práci s dětmi.

Na webináři vás seznámíme také s pojetím celé metodiky a provedeme vás některými stěžejními myšlenkami jako např.:
1) propojenost prostředí (otevírání světa tvarů se propojuje s otevíráním světa čísel)
2) gradace výzev (postupujeme od nejjednodušší po náročnější),
3) práce v průřezových tématech (např. Rytmus), ...

Navštívíme prostředí Pohádky a ukážeme si, jak v pohádkách můžeme rozvíjet předmatematickou gramotnost. Poté navštívíme prostředí Stavitelé a ukážeme si, jak pomocí krychlí (ale i jiných pomůcek) rozvíjíme 3D představivost.

Odkaz na prostředí, pomocí kterého se připojíte na webinář, bude zaslán v den konání webináře do 12:00 na email uvedený v přihlášce. V případě technických komplikací zde bude uveden telefonický kontakt na technickou podporu.
 

Webinářem vás provedou:
 
PhDr. Jana Slezáková, PhD. – odborná asistentka na Katedře matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty UK v Praze, lektorka a tutorka společnosti H-mat, o.p.s., spoluautorka učebnic matematiky pro 1. – 3. ročník ZŠ (Hejný, M. a kol., 2018-2020), spoluautorka Předmatematiky - Metodiky pro učitele mateřských škol (Hejného metoda). Mgr. Petra Prokopová Machalová - učitelka matematiky a zeměpisu, lektorka a tutorka společnosti H-mat, o.p.s., spoluautorka Předmatematiky - Metodiky pro učitele mateřských škol (Hejného metoda).


Přihlásit se na webinář
 

 

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde