FORMATIVNÍ HODNOCENÍ NA 2. STUPNI ZŠ II - 2. ČÁST

2. část kurzu 

Hodinová dotace: 8 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

25. 4. 2023, 15:00 - 18:30
23. 5. 2023, 15:00 - 18:30
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Anna Kuřík Sukniak
Ing. Stanislava Daňková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

2 500 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu " Webinář – Formativní hodnocení v matematice na 2. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 6758/2022-2-258


Chtěli byste využívat formativní hodnocení jako nástroj efektivní výuky matematiky?
Jak to ladí s principy Hejného metody?
Může „hodnocení“ podporovat a respektovat potřeby žáků a zároveň rozvíjet jejich autonomii? 
Může nám učitelům poskytovat dostatečnou zpětnou vazbu pro naše další směřování výuky ke splnění cílů a výstupů?

​Termíny a časy 4 hod setkání - 2. část: 25. 4. a 23. 5. 2023 vždy od 15:00 do 18:30
Termíny a časy 1 hod setkání - 2. část: 16. 5. a 13. 6. 2023 vždy od 15:30 do 16:30 


Možnosti, jak toto ve své výuce nastartovat, nabízí dlouhodobý kurzu Formativní hodnocení, rozdělný na dvě navazující a vzájemně propojené části:
2x 4hod + 2hod reflexí, v termínech: 7.3. (4 x 45 min.), 21.3. (1 x 45 min.), 4.4. (4 x 45 min.) a 18.4. (1 x 45 min) = 1 část, https://seminare.h-mat.cz/seminar/view-11367
následně 2x 4hod + 2 hod reflexí, v termínech: 25.4. (4 x 45 min.), 16.5. (1 x 45 min), 23.5. (4 x 45 min.), 13.6. (1 x 45 min.) = 2 část, TENTO WEBINÁŘ

Na obě tyto části je nutné se přihlásit současně hned na začátku, aby účastník získal ucelený kurz. Není možné se přihlásit na druhou část bez absolvování první části.
Přihlášení na 1. část: https://seminare.h-mat.cz/seminar/view-11367

V rámci tohoto kurzu se bude pravidelně pod vedením provázejících lektorů potkávat v online prostředí menší skupina učitelů 2. stupně ZŠ a rozvíjet svoje zkušenosti s výukou Hejného metody se zaměřením na Formativní hodnocení.
 
Společně se budeme zamýšlet, 
  • jak každý z nás vidí svou cestu hodnocení,
  • co chce hodnotit a proč,
  • jak to zařídit a zorganizovat si výuku tak, aby čas věnovaný hodnocení byl efektivní investicí nejen pro zkvalitnění průběhu poznávacího procesu žáků, ale navíc pro vytvoření většího prostoru umožňující snadnější diferenciaci a individualizaci výuky pro nás učitele.
Kurz bude rozdělen na 4 čtyřhodinové bloky, kde se budeme věnovat předpokladům, za kterých lze nastavit ve třídě způsob hodnocení v souladu s Hejného metodou, zaměříme se na hodnocení také jako na nástroj rozvoje osobnosti žáka, ale i nás učitelů. Část kurzu bude věnována diagnostice, gradovaným testům a analýze žákovských řešení, podíváme se i na formativní hodnocení ve spojitosti s HM.
Po jednom čtyřhodinovém bloku budou mít účastníci kurzu 3 týdny na aktívní práci na svém zvoleném cíli v oblasti hodnocení v jejich výuce. Následně proběhne společné jednohodinové setkání, na kterém budeme sdílet a reflektovat naše vlastní výstupy z vyučování – např. sebereflexe žáků a jejich další využití, žákovská řešení, práce s chybou, diagnostika, váš gradovaný test, krátká videoukázka z výuky, kde probíhá hodnocení apod. A budeme si nastavovat další cestu „Jak na hodnocení v mé výuce podle HM“.
Z tohoto důvodu je kurz určen pro učitele, kteří aktuálně vyučují HM na 2. st. ZŠ, mají tedy vlastní zkušenost s výukou matematiky Hejného metodou a chtějí si získané poznatky a tipy z jednotlivých online setkání již v průběhu kurzu aktivně zkoušet přímo ve své výuce.

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 2500 Kč za každého účastníka. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.