Šablony

Následující semináře jsou vhodné pro financování z výzev označovaných za tzv. "šablony".

INFORMACE A STORNO PODMÍNKY

Učitelé se přihlásí jednou přihláškou do celé šablony. Za absolvování celé šablony dostane každý účastník certifikát vždy za celou kompletní šablonu. 
Kontrolujte, prosím, zda se opravdu hlásíte na Vámi zamýšlenou úroveň. Přihlašujte se až ve chvíli, kdy skutečně víte, kdo za Vás bude seminář hradit (zda Vy nebo škola).
Storno podmínky seminářů: odhlášení 6-5 dnů před začátkem 20% z ceny, 4-3 dny před začátkem 50% z ceny, 
2-0 dnů před začátkem 100% ceny.
Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celé šablony.
Chcete uspořádat šablonu na vaší škole/ve vašem městě?
nabídka seminářů pro školy/agentury/spolky
V případě potřeby kontaktujte koordinátorky seminářů
seminare@h-mat.cz
+420 730 163 353

Brno - podzim 2019

Garant: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D., Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.

Připravujeme:
Hejného metoda ve vyučování matematice v malotřídních školách I - probíhá akreditační řízení; předpokládaný termín konání: 30. 11. 2019;
anotace k nahlédnutí ZDE

8x 45min Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 12. 10. 2019)
8x 45min Úvod do Hejného metody v předmatematické výchově (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele MŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 12. 10. 2019)
8x 45min Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 12. 10. 2019)
8x 45min Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 12. 10. 2019)
4x 45min Spolupráce školy s rodiči při výuce matematiky Hejného metodou – vedení kaváren pro rodiče (, hodinová dotace 4x 45min, od 12. 10. 2019)
8x 45min Vyučování matematice podle Hejného metody pro ředitele (, hodinová dotace 8x 45min, od 12. 10. 2019)
8x 45min Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 12. 10. 2019)
8x 45min Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 30. 11. 2019)
8x 45min Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 30. 11. 2019)
8x 45min Rozvoj předmatematické gramotnosti Hejného metodou (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele MŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 30. 11. 2019)
8x 45min Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 30. 11. 2019)
8x 45min Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 30. 11. 2019)
4x 45min Spolupráce školy s rodiči při výuce matematiky Hejného metodou – vedení kaváren pro rodiče (, hodinová dotace 4x 45min, od 30. 11. 2019)

Praha - podzim 2019

Garant: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D., Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.,
Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.

Připravujeme:
Hejného metoda ve vyučování matematice v malotřídních školách I - probíhá akreditační řízení; předpokládaný termín konání: 23. 11. 2019;
anotace k nahlédnutí ZDE

8x 45min Využití principů Hejného metody ve výuce matematiky pro osobnostní vývoj žáka i učitele (, hodinová dotace 8x 45min, od 19. 10. 2019)
8x 45min Vyučování matematice podle Hejného metody pro ředitele (, hodinová dotace 8x 45min, od 19. 10. 2019)
4x 45min Spolupráce školy s rodiči při výuce matematiky Hejného metodou – vedení kaváren pro rodiče (, hodinová dotace 4x 45min, od 19. 10. 2019)
8x 45min Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 19. 10. 2019)
8x 45min Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 19. 10. 2019)
8x 45min Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 19. 10. 2019)
8x 45min Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 19. 10. 2019)
8x 45min Úvod do Hejného metody v předmatematické výchově (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele MŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 22. 10. 2019)
16x 45min Pregramotnost tvarů v Hejného metodě (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele mateřských škol, hodinová dotace 16x45 min., hodinová dotace 16x 45min, od 5. 11. 2019)
8x 45min Využití principů Hejného metody ve výuce matematiky pro osobnostní vývoj žáka i učitele (, hodinová dotace 8x 45min, od 23. 11. 2019)
4x 45min Spolupráce školy s rodiči při výuce matematiky Hejného metodou – vedení kaváren pro rodiče (, hodinová dotace 4x 45min, od 23. 11. 2019)
8x 45min Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 23. 11. 2019)
8x 45min Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 23. 11. 2019)
8x 45min Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 23. 11. 2019)
8x 45min Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 23. 11. 2019)

Ostrava - podzim 2019

Garant: RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D., Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.

8x 45min Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 23. 11. 2019)
8x 45min Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 23. 11. 2019)
8x 45min Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 23. 11. 2019)
8x 45min Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 23. 11. 2019)

Liberec - podzim 2019

Garant: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D., Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.

8x 45min Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 30. 11. 2019)
8x 45min Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 30. 11. 2019)
4x 45min Spolupráce školy s rodiči při výuce matematiky Hejného metodou – vedení kaváren pro rodiče (, hodinová dotace 4x 45min, od 30. 11. 2019)
8x 45min Vyučování matematice podle Hejného metody pro ředitele (, hodinová dotace 8x 45min, od 30. 11. 2019)
8x 45min Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 30. 11. 2019)
8x 45min Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ (Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min., hodinová dotace 8x 45min, od 30. 11. 2019)