Šablony

Následující semináře jsou vhodné pro financování z výzev označovaných za tzv. "šablony".

INFORMACE A STORNO PODMÍNKY

Učitelé se přihlásí jednou přihláškou do celé šablony. Za absolvování celé šablony dostane každý účastník certifikát vždy za celou kompletní šablonu. 
Kontrolujte, prosím, zda se opravdu hlásíte na Vámi zamýšlenou úroveň. Přihlašujte se až ve chvíli, kdy skutečně víte, kdo za Vás bude seminář hradit (zda Vy nebo škola).
Storno podmínky seminářů: odhlášení 6-5 dnů před začátkem 20% z ceny, 4-3 dny před začátkem 50% z ceny, 
2-0 dnů před začátkem 100% ceny.
Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celé šablony.
Chcete uspořádat šablonu na vaší škole/ve vašem městě?
nabídka seminářů pro školy/agentury/spolky
V případě potřeby kontaktujte koordinátorky seminářů
seminare@h-mat.cz
+420 730 163 353

Předmatematická gramotnost

Garant: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Termíny: leden - duben 2021
Forma:  on-line

8x 45 min. Úvod do Hejného metody v předmatematické výchově (webinář) - Úvod, Stavitelé, Krokování, Obrázky, hodinová dotace 8 x 45 min., od 28. 1. 2021)
8x 45 min. Rozvoj předmatematické gramotnosti Hejného metodou (webinář) - Dřívka, Schody, Papírnictví, Pohádky, hodinová dotace 8 x 45 min., od 23. 2. 2021)
8x 45 min. Rozvoj předmatematické gramotnosti Hejného metodou (webinář) - Rodina, Popeláři, Podlaháři, Bludiště, hodinová dotace 8 x 45 min., od 18. 3. 2021)
8x 45 min. Rozvoj předmatematické gramotnosti Hejného metodou (webinář) - Autobus, Hranolky, Jak začlenit do výstupů ŠVP pro MŠ aktivity a principy Hejného metody, Jak moc je důležité si natáčet svoji přímou činnost s dětmi a jak s videem dále pracovat na svém rozvoji. , hodinová dotace 8 x 45 min., od 6. 4. 2021)

1. stupeň ZŠ

Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., PhDr. Jana Slezáková, Ph.D., RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Termíny: leden - duben 2021
Forma: on-line

8x 45 min. Hejného metoda ve vyučování matematice v malotřídních školách I (webinář) - hodinová dotace 8 x 45 min., od 23. 1. 2021)
8x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ (webinář) - Vláčky, Děda Lesoň (Váhy, Mince), hodinová dotace 8 x 45 min., od 26. 1. 2021)
8x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ (webinář) - Krokování, Schody, Autobus, hodinová dotace 8 x 45 min., od 26. 1. 2021)
8x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (webinář) - Rovnice (propojení prostředí: myslím si číslo, hadi, Děda lesoň, Vláčky, pavučiny, šipkové grafy), hodinová dotace 8 x 45 min., od 15. 2. 2021)
8x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (webinář) - Od manipulací k pojmům 2D (překládání papíru, dřívka, parkety, geoboard), hodinová dotace 8x 45 min., od 15. 2. 2021)
8x 45 min. Hejného metoda ve vyučování matematice v malotřídních školách II (webinář) - hodinová dotace 8x 45 min., od 12. 3. 2021)
8x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (webinář) - Prostředí grafická, strukturální (hadi, součtové trojúhelníky, násobilkové čtverce) , hodinová dotace 8x 45 min., od 16. 3. 2021)
8x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (webinář) - Od manipulace ke konstrukcím (překládání papíru, dřívka, parkety, geoboard a mříž) , hodinová dotace 8x 45 min., od 16. 3. 2021)
8x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (webinář) - 3D geometrie (Krychlové stavby, Sítě krychle), hodinová dotace 8x 45 min., od 12. 4. 2021)
8x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ (webinář) - Budování porozumění pojmům míry - obvod, obsah, objem, povrch), hodinová dotace 8x 45 min., od 12. 4. 2021)

2. stupeň ZŠ

Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.
Termín: leden - duben 2021
Forma: on-line

8x 45 min. Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ (webinář) - Seznámení s principy, Krokování, Úvod do geometrie na mříži, hodinová dotace 8 x 45 min., od 26. 1. 2021)
8x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ (webinář) - Zlomky - budování pojmu od kmenových zlomků po operace se zlomky, hodinová dotace 8 x 45 min., od 26. 1. 2021)
8x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ (webinář) - Algebra - budování algebry s porozuměním - přes jazyk písmen po úpravy algebraických výrazů, hodinová dotace 8 x 45 min., od 15. 2. 2021)
8x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ (webinář) - Geometrie 2D - budování pojmů rovinné geometrie v různých prostředích - vlastnosti rovinných útvarů, hodinová dotace 8 x 45 min., od 15. 2. 2021)
8x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ (webinář) - Rovnice - budování pojmu rovnice v různých prostředích (mince, váhy, šipkové grafy a hadi, myslím si číslo,...) , hodinová dotace 8 x 45 min., od 16. 3. 2021)
8x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ (webinář) - Od manipulace ke konstrukcím - od skládání papíru, dřívkových obrazců po konstrukční úlohy (trojúhelníky, množiny bodů dané vlastnosti,…), hodinová dotace 8 x 45 min., od 12. 4. 2021)
8x 45 min. Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni ZŠ (webinář) - Geometrie 3D - budování pojmů prostorové geometrie - od krychlových těles po jehlan, kužel, hodinová dotace 8 x 45 min., od 12. 4. 2021)